កម្ពុជា នឹង​ទទួល​ជំនួយឥតសំណង​ជិត​៣២​លាន​ដុល្លារ​ពី​ជប៉ុន​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       September-27-2016, 11:14 am         377

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132កម្ពុជា នឹង​ទទួល​ជំនួយឥតសំណង​ជិត​៣២​លាន​ដុល្លារ​ពី​ជប៉ុន​