ទូត​ឥណ្ឌូនេស៊ី​៖ ឥណ្ឌូនេស៊ី​អាច​ទិញ​អង្ករ​កម្ពុជា បើ​តម្លៃ​ទាប​ជាង​អង្ករ​ថៃ និង​វៀតណាម​ និពន្ធដោយ : ញ៉ុង​ ហេង       September-27-2016, 11:15 am         335

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132ទូត​ឥណ្ឌូនេស៊ី​៖ ឥណ្ឌូនេស៊ី​អាច​ទិញ​អង្ករ​កម្ពុជា បើ​តម្លៃ​ទាប​ជាង​អង្ករ​ថៃ និង​វៀតណាម​រូបភាពពីហ្វេសប៊ុកក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌូនេស៊ី)