មើល ថន ដារ៉ា និង ស្វាមី ក្នុងថ្ងៃកំណើតនាព្រឹកនេះ !

6 Videos


នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ ខែកញ្ញ នេះ ថន ដារ៉ា បានរៀបចំនិមន្តព្រះសង្ឃសូត្រមន្ត នៅកេហដ្ឋានរបស់ខ្លួន រួមជាមួយវត្តមានស្វាមី មើលទៅ ថន ដារ៉ា ពិតជាមានសុភមង្គលខ្លាំងណាស់ ។

មើល ថន ដារ៉ា និង ស្វាមី ក្នុងថ្ងៃកំណើតនាព្រឹកនេះ !

ទោះបីជាចេញទៅរស់នៅប្រទេសថៃ តាមស្វាមី តែ ថន ដារ៉ា នៅតែពុំទាន់ភ្លេចប្រពៃណីខ្មែរ ទាំងការតុបតែងខ្លួននិងការស្លៀកពាក់ ជាពិសេសនាងថែមទាំងនិយាយថា «ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃខួបកំណើតពិតប្រាកដរបស់ នាងខ្ញុំ ខ្ញុំបានប្រគេនស្លាដក់ដល់ព្រះសង្ឃចំនួន៩អង្គ នៅថ្ងៃដាក់បិណ្ឌវេនទី១១នៅព្រឹកនេះ សូមឲ្យខ្ញុំម្ចាស់បានសម្រេចគ្រប់សេចក្តីប្រាថ្នា និងសូមអរគុណសំរាប់ការជូនពររបស់អស់លោកអ្នកនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់»

មើល ថន ដារ៉ា និង ស្វាមី ក្នុងថ្ងៃកំណើតនាព្រឹកនេះ !

តាមរយៈរូបភាពដែល ថន ដារ៉ា បានបង្ហោះនាព្រឹកម៉ិញនេះ បង្ហាញឲ្យឃើញថា ថន ដារ៉ា ពិតជាមានសុភមង្គលខ្លាំងណាស់ ដែលបានស្វាមីស្រលាញ់ថ្នាក់ថ្នម មិនឲ្យនាងលំបាក ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុន ថន ដារ៉ា បានបន់ស្រន់សូមកុំឲ្យភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងថ្ងៃពិសេសរបស់ខ្លួន ទីបំផុតនៅព្រឹកនេះពុំមានភ្លៀងធ្លាក់ពិតមែន នាងពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ ដែលកម្មវិធីរបស់នាងដំណើរការទៅយ៉ាងរលូន ។ សូមទស្សនារូបភាព ថន ដារ៉ា និងស្វាមី ដែលបានរៀបចំពិធីរួមគ្នានៅព្រឹកនេះ ៕ អាលីណា

មើល ថន ដារ៉ា និង ស្វាមី ក្នុងថ្ងៃកំណើតនាព្រឹកនេះ !មើល ថន ដារ៉ា និង ស្វាមី ក្នុងថ្ងៃកំណើតនាព្រឹកនេះ !មើល ថន ដារ៉ា និង ស្វាមី ក្នុងថ្ងៃកំណើតនាព្រឹកនេះ !មើល ថន ដារ៉ា និង ស្វាមី ក្នុងថ្ងៃកំណើតនាព្រឹកនេះ !មើល ថន ដារ៉ា និង ស្វាមី ក្នុងថ្ងៃកំណើតនាព្រឹកនេះ !មើល ថន ដារ៉ា និង ស្វាមី ក្នុងថ្ងៃកំណើតនាព្រឹកនេះ !មើល ថន ដារ៉ា និង ស្វាមី ក្នុងថ្ងៃកំណើតនាព្រឹកនេះ !មើល ថន ដារ៉ា និង ស្វាមី ក្នុងថ្ងៃកំណើតនាព្រឹកនេះ !មើល ថន ដារ៉ា និង ស្វាមី ក្នុងថ្ងៃកំណើតនាព្រឹកនេះ !មើល ថន ដារ៉ា និង ស្វាមី ក្នុងថ្ងៃកំណើតនាព្រឹកនេះ !មើល ថន ដារ៉ា និង ស្វាមី ក្នុងថ្ងៃកំណើតនាព្រឹកនេះ !មើល ថន ដារ៉ា និង ស្វាមី ក្នុងថ្ងៃកំណើតនាព្រឹកនេះ !មើល ថន ដារ៉ា និង ស្វាមី ក្នុងថ្ងៃកំណើតនាព្រឹកនេះ !មើល ថន ដារ៉ា និង ស្វាមី ក្នុងថ្ងៃកំណើតនាព្រឹកនេះ !មើល ថន ដារ៉ា និង ស្វាមី ក្នុងថ្ងៃកំណើតនាព្រឹកនេះ !