គីមប៊ឺលី បង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះលោក ម៉ាក ក្នុងឱកាសឆ្លងខួបស្នេហារយៈពេល ៣ ឆ្នាំ

6 Videos


គិតទៅពិតជាឆាប់រហ័សខ្លាំងណាស់ ដែលគូស្នេហ៍របស់តារាស្រីប៉ុស្តិ៍លេខ ៣ គីមប៊ឺលី អាន វូលតេម៉ាស(Kimberly Ann Voltemas)និង លោក ម៉ាក ព្រីន ស៊ូផារ៉ាត (Mark Prin Suparat) បានពុះពារឆ្លងកាត់រយៈពេល ៣ ឆ្នាំ ដោយទោះជាកន្លងមកនេះ ធ្លាប់មានព័ត៌មានថា សេ្នហារបស់ពួកគេគ្រាន់តែជាស្នេហាបញ្ឆោតភ្នែក ដើម្បីបង្វែរអារម្មណ៍មិត្តអ្នកគាំទ្រថា គីមប៊ឺលី ធ្លាប់ប្រើប្រាស់ថ្នាំ។

គីមប៊ឺលី បង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះលោក ម៉ាក ក្នុងឱកាសឆ្លងខួបស្នេហារយៈពេល ៣ ឆ្នាំគីមប៊ឺលី បង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះលោក ម៉ាក ក្នុងឱកាសឆ្លងខួបស្នេហារយៈពេល ៣ ឆ្នាំ
តែទីបំផុត ពេលវេលា និង សកម្មភាពរបស់ពួកគេបានបញ្ជាក់ឱ្យមិត្តអ្នកគាំទ្រឃើញថា ក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេទាំងពីរគឺជាស្នេហាបរិសុទ្ធ មិនមែនជាស្នេហាក្លែងក្លាយដូចពាក្យចចាមអារ៉ាមកន្លងមកនោះទេ។

គីមប៊ឺលី បង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះលោក ម៉ាក ក្នុងឱកាសឆ្លងខួបស្នេហារយៈពេល ៣ ឆ្នាំ

គីមប៊ឺលី បង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះលោក ម៉ាក ក្នុងឱកាសឆ្លងខួបស្នេហារយៈពេល ៣ ឆ្នាំ
រាល់ឱកាសពិសេសៗ ទាំង គីមប៊ឺលី និង លោក ម៉ាក មិនភ្លេចនឹងការលះបង់ពេលវេលាដើម្បីកំដរគ្នា និង បង្កើតអនុស្សាវរីយ៍ផ្អែមល្ហែមចងក្រងសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកគេឱ្យកាន់តែមានភាពរឹងមាំ។ ជាក់ស្តែងក្នុងឱកាសទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ លោក ម៉ាក បានត្រៀមផ្កាកុលាបពណ៌ក្រហមទុកសម្រាប់ផ្តល់ភាពភ្ញាផ្អើលចំពោះ គីមប៊ឺលី។

គីមប៊ឺលី បង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះលោក ម៉ាក ក្នុងឱកាសឆ្លងខួបស្នេហារយៈពេល ៣ ឆ្នាំគីមប៊ឺលី បង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះលោក ម៉ាក ក្នុងឱកាសឆ្លងខួបស្នេហារយៈពេល ៣ ឆ្នាំ
រីឯថ្មីៗនេះដែរ ដែលជាថ្ងៃគម្រប់ខួបរយៈពេល ៣ ឆ្នាំ ដែលពួកគេបានទាក់ទងគ្នា ដោយទាំង គីមប៊ឺលី និង លោក ម៉ាក ក៏មិនភ្លេចបង្ហាញឱ្យមហាជនដឹងថា ពួកគេបានឆ្លងកាត់ពេលវេលានៅជាមួយគ្នាប្រកបដោយសុភមង្គល។

គីមប៊ឺលី បង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះលោក ម៉ាក ក្នុងឱកាសឆ្លងខួបស្នេហារយៈពេល ៣ ឆ្នាំ

ក្នុងថ្ងៃនោះដែរ គីមប៊ឺលី បានប្រមូលរូបថតអនុស្សាវរីយ៍ដែលនាងថតជាមួយលោក ម៉ាក មកបង្ហោះឱ្យមិត្តអ្នកគាំទ្របានឃើញ ហើយថែមទាំងប្រើក្រសែភ្នែកពោរពេញដោយក្តីស្រឡាញ់សម្លឹងទៅរូបថតលោក ម៉ាក បើបង្ហាញទង្វើដល់ម្លឹងហើយ តើមិត្តអ្នកគាំទ្រគិតថា ក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេទាំងពីរគឺឈានចូលដល់កម្រិតណាទៅ? ៕ខេរី (ប្រភព៖ អឹមថៃ)

គីមប៊ឺលី បង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះលោក ម៉ាក ក្នុងឱកាសឆ្លងខួបស្នេហារយៈពេល ៣ ឆ្នាំគីមប៊ឺលី បង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះលោក ម៉ាក ក្នុងឱកាសឆ្លងខួបស្នេហារយៈពេល ៣ ឆ្នាំគីមប៊ឺលី បង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះលោក ម៉ាក ក្នុងឱកាសឆ្លងខួបស្នេហារយៈពេល ៣ ឆ្នាំគីមប៊ឺលី បង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះលោក ម៉ាក ក្នុងឱកាសឆ្លងខួបស្នេហារយៈពេល ៣ ឆ្នាំគីមប៊ឺលី បង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះលោក ម៉ាក ក្នុងឱកាសឆ្លងខួបស្នេហារយៈពេល ៣ ឆ្នាំគីមប៊ឺលី បង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះលោក ម៉ាក ក្នុងឱកាសឆ្លងខួបស្នេហារយៈពេល ៣ ឆ្នាំ

គីមប៊ឺលី បង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះលោក ម៉ាក ក្នុងឱកាសឆ្លងខួបស្នេហារយៈពេល ៣ ឆ្នាំគីមប៊ឺលី បង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះលោក ម៉ាក ក្នុងឱកាសឆ្លងខួបស្នេហារយៈពេល ៣ ឆ្នាំគីមប៊ឺលី បង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះលោក ម៉ាក ក្នុងឱកាសឆ្លងខួបស្នេហារយៈពេល ៣ ឆ្នាំគីមប៊ឺលី បង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះលោក ម៉ាក ក្នុងឱកាសឆ្លងខួបស្នេហារយៈពេល ៣ ឆ្នាំ