ជើងខ្លាំង ៤ រូប ធ្វើឱ្យគណៈកម្មការដាច់ផ្ងារ ដោយសារ…(មានវីដេអូ)

6 Videos


កាលពីសប្តាហ៍មុននេះ មានបេក្ខជនជើងខ្លាំង ៤ រូប ក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី ២ បានធ្វើឱ្យគណៈកម្មការសឹងតែដាច់ផ្ងារទៅហើយ ដោយសារសំឡេងស្រែកច្រៀងរបស់បេក្ខជននីមួយៗ ។

ជើងខ្លាំង ៤ រូប ធ្វើឱ្យគណៈកម្មការដាច់ផ្ងារ ដោយសារ…(មានវីដេអូ)

បេក្ខជនទាំង ៤ រូបដែលមកពីរាជធានីភ្នំពេញដូចគ្នា បានបន្សាត់ខ្លួនម្តងម្នាក់ចូលមកបញ្ចេញសមត្ថភាពតាមរយៈបទចម្រៀងផ្សេងៗគ្នា មានដូចជាបទShe’s Gone, Lady, All of Me, និងDianaដោយរំពឹងថានឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អ តែអ្វីៗបែរផ្ទុយស្រឡះពីការរំពឹងទៅវិញ ដោយពួកគេបានទទួលចម្លើយ «No» ទាំងអស់ពីគណៈកម្មការ ព្រោះតែទឹកដមសំឡេងដ៏មហិមារបស់ពួកគេ ។

ជើងខ្លាំង ៤ រូប ធ្វើឱ្យគណៈកម្មការដាច់ផ្ងារ ដោយសារ…(មានវីដេអូ)

ចង់ដឹងអត់ថាជើងខ្លាំងទាំង ៤ ច្រៀងនិងស្រែកខ្លាំងរហូតធ្វើឱ្យគណៈកម្មការល្វីងមុខប៉ុនណា តោះទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះដូចតទៅ ៖ សាកល

ជើងខ្លាំង ៤ រូប ធ្វើឱ្យគណៈកម្មការដាច់ផ្ងារ ដោយសារ…(មានវីដេអូ)ជើងខ្លាំង ៤ រូប ធ្វើឱ្យគណៈកម្មការដាច់ផ្ងារ ដោយសារ…(មានវីដេអូ)ជើងខ្លាំង ៤ រូប ធ្វើឱ្យគណៈកម្មការដាច់ផ្ងារ ដោយសារ…(មានវីដេអូ)ជើងខ្លាំង ៤ រូប ធ្វើឱ្យគណៈកម្មការដាច់ផ្ងារ ដោយសារ…(មានវីដេអូ)ជើងខ្លាំង ៤ រូប ធ្វើឱ្យគណៈកម្មការដាច់ផ្ងារ ដោយសារ…(មានវីដេអូ)ជើងខ្លាំង ៤ រូប ធ្វើឱ្យគណៈកម្មការដាច់ផ្ងារ ដោយសារ…(មានវីដេអូ)ជើងខ្លាំង ៤ រូប ធ្វើឱ្យគណៈកម្មការដាច់ផ្ងារ ដោយសារ…(មានវីដេអូ)ជើងខ្លាំង ៤ រូប ធ្វើឱ្យគណៈកម្មការដាច់ផ្ងារ ដោយសារ…(មានវីដេអូ)ជើងខ្លាំង ៤ រូប ធ្វើឱ្យគណៈកម្មការដាច់ផ្ងារ ដោយសារ…(មានវីដេអូ)ជើងខ្លាំង ៤ រូប ធ្វើឱ្យគណៈកម្មការដាច់ផ្ងារ ដោយសារ…(មានវីដេអូ)