សន្តិសុខ 100$

Company

JOBRIDGE

  

type

Private Limited Company

Industry

Human Resources/Consultancy

employees

<10

Location

Phnom Penh

Level

Term

Full Time

Year of Exp.

5

Function

Operations

Hiring

1

Industry

Wholesale/Retail

Salary

Negotiable

Qualification

Others

Sex

Male/Female

Language

English--
Poor   

Age

25 ~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Sep-27-2016

Closing Date

Oct-27-2016
  - រក្សាសុវត្ថិភាព ទ្រព្យនិងបុគ្គលិក
- រាយការណ៍អ្វីដែលដែលគួរឱ្យសង្ស័យកើតឡើងនៅក្នុងបរិវេណ
- ធានាសណ្តាប់ធ្នាបក្នុងតំបន់ទទួលខុសត្រូវ
- ការត្រួតពិនិត្យរៀបចំនិងសម្របសម្រួលភ្ញៀវ
- រក្សាសុវត្ថភាពភ្ញៀវពេលចេញ និងចូល
  - Working with shift schedule (8h/day)
8:00am to 6:00pm
1:00pm to 11:00pm

- បេក្ខនារី ត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត
- អាចផ្លាស់ប្តូពេលវេលាធ្វើការបាន
- បទពិសោធន៍ក្នុងការការពារសន្តិសុខនិងល្បាត
- ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់និងអត់ធ្មត់
- រូបរាងរាងកាយល្អនិងរឹងមាំ
- មានបទពិសោធផ្នែកសន្តិសុខរយៈពេល១ឆ្នាំ ឡើងទៅ
- អាចនិយាយ និងសរសេរភាសាអង់គ្លេសបានគួរសម
- អាចធ្វើការឆ្លាស់ម៉ោង
- មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារ
- មានអាហារ ៣​ ពេល
- មានកន្លែងស្នាក់នៅ
ដាក់ពាក្យភ្លាម សំភាសន៍ភ្លាម

ប្រាក់ខែ ១០០ដុល្លារ

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Mr. Lim Kokheng/ Mr. Jong

Phone

017 554 475 / 016 735 533

Email

[email protected]

Website

Address

112DA, St.167, Phnom Penh, Cambodia (Near Mlob Svay 99 Restaurant, Chinese Embassy)