មើលហើយខ្លោចចិត្ត⁣ អាណិតក្មេងតូចនេះណាស់ !!

អ្នកនឹងក្តៅស្លឹកត្រចៀក ពេលឃើញស្ទាវជក់ថ្នាំ ធ្វើបាបកុមារតូចយ៉ាងព្រៃផ្សៃម្សិលមិញ (ចិន) ដើម្បីតែការសប្បាយរបស់ពួកវា អានរក!!!For their entertainment, they dare to do cruel action to a young boy!A group of junior high school students in Qingyuan county, Zhejiang province (China) brutally beat up a first-grader and burned him with cigarettes

Posted by on Tuesday, June 23, 2015

ប្រភព ៖ Facebook

មើលហើយខ្លោចចិត្ត⁣ អាណិតក្មេងតូចនេះណាស់ !!