ដឹង​អត់​ថា Brad Pitt ធ្លាប់​ទាក់ទង​នឹង​នារី​ណា​ខ្លះ​មុន​ពេល​ជួប​ Angelina Jolie ?

ខណៈពេលដែលព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងការចែកផ្លូវគ្នារវាងអ្នកនាង Angelina Jolie និងលោក Brad Pitt កំពុងតែមានភាពក្ដៅគគុក ខេមបូមេក នឹងសូមមិនលើកយកបញ្ហាទាំងនោះមកចុះផ្សាយទៀតនោះទេ ប៉ុន្តែ យើងនឹងរំលឹកឡើងវិញនូវនារីៗមួយចំនួនរួមទាំងអតីតភរិយាដែលលោក Brad Pitt ធ្លាប់បានទាក់ទង មុនពេលបានស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងអ្នកនាង Angelina Jolie ។

Sonita Henry មិត្តស្រីដំបូងរបស់ Brad Pitt

ដឹង​អត់​ថា Brad Pitt ធ្លាប់​ទាក់ទង​នឹង​នារី​ណា​ខ្លះ​មុន​ពេល​ជួប​ Angelina Jolie ?

Robin Givens  1986 – 1987

ដឹង​អត់​ថា Brad Pitt ធ្លាប់​ទាក់ទង​នឹង​នារី​ណា​ខ្លះ​មុន​ពេល​ជួប​ Angelina Jolie ?

ដឹង​អត់​ថា Brad Pitt ធ្លាប់​ទាក់ទង​នឹង​នារី​ណា​ខ្លះ​មុន​ពេល​ជួប​ Angelina Jolie ?

Shalane McCall 1987

ដឹង​អត់​ថា Brad Pitt ធ្លាប់​ទាក់ទង​នឹង​នារី​ណា​ខ្លះ​មុន​ពេល​ជួប​ Angelina Jolie ?

Sinitta Briefly ក្នុងកំឡុងឆ្នាំ ៨០

ដឹង​អត់​ថា Brad Pitt ធ្លាប់​ទាក់ទង​នឹង​នារី​ណា​ខ្លះ​មុន​ពេល​ជួប​ Angelina Jolie ?

Jill Schoelen

ដឹង​អត់​ថា Brad Pitt ធ្លាប់​ទាក់ទង​នឹង​នារី​ណា​ខ្លះ​មុន​ពេល​ជួប​ Angelina Jolie ?

Christina Applegate 1989

ដឹង​អត់​ថា Brad Pitt ធ្លាប់​ទាក់ទង​នឹង​នារី​ណា​ខ្លះ​មុន​ពេល​ជួប​ Angelina Jolie ?

E.G. Daily

ដឹង​អត់​ថា Brad Pitt ធ្លាប់​ទាក់ទង​នឹង​នារី​ណា​ខ្លះ​មុន​ពេល​ជួប​ Angelina Jolie ?

Juliette Lewis

ដឹង​អត់​ថា Brad Pitt ធ្លាប់​ទាក់ទង​នឹង​នារី​ណា​ខ្លះ​មុន​ពេល​ជួប​ Angelina Jolie ?

Geena Davis

ដឹង​អត់​ថា Brad Pitt ធ្លាប់​ទាក់ទង​នឹង​នារី​ណា​ខ្លះ​មុន​ពេល​ជួប​ Angelina Jolie ?

Julia Ormond

ដឹង​អត់​ថា Brad Pitt ធ្លាប់​ទាក់ទង​នឹង​នារី​ណា​ខ្លះ​មុន​ពេល​ជួប​ Angelina Jolie ?

Jitka Válková

ដឹង​អត់​ថា Brad Pitt ធ្លាប់​ទាក់ទង​នឹង​នារី​ណា​ខ្លះ​មុន​ពេល​ជួប​ Angelina Jolie ?

Thandie Newton

ដឹង​អត់​ថា Brad Pitt ធ្លាប់​ទាក់ទង​នឹង​នារី​ណា​ខ្លះ​មុន​ពេល​ជួប​ Angelina Jolie ?

Gwyneth Paltrow

ដឹង​អត់​ថា Brad Pitt ធ្លាប់​ទាក់ទង​នឹង​នារី​ណា​ខ្លះ​មុន​ពេល​ជួប​ Angelina Jolie ?

Claire Forlani

ដឹង​អត់​ថា Brad Pitt ធ្លាប់​ទាក់ទង​នឹង​នារី​ណា​ខ្លះ​មុន​ពេល​ជួប​ Angelina Jolie ?

Demi Moore

ដឹង​អត់​ថា Brad Pitt ធ្លាប់​ទាក់ទង​នឹង​នារី​ណា​ខ្លះ​មុន​ពេល​ជួប​ Angelina Jolie ?

Jennifer Aniston (អតីតប្រពន្ធ រៀបការនៅឆ្នាំ ២០០០ លែងលះនៅឆ្នាំ ២០០៥)

ដឹង​អត់​ថា Brad Pitt ធ្លាប់​ទាក់ទង​នឹង​នារី​ណា​ខ្លះ​មុន​ពេល​ជួប​ Angelina Jolie ?

April Florio (2003 ទាក់ទងខណៈមិនទាន់លែងលះជាមួយនឹងអតីតភរិយា )

ដឹង​អត់​ថា Brad Pitt ធ្លាប់​ទាក់ទង​នឹង​នារី​ណា​ខ្លះ​មុន​ពេល​ជួប​ Angelina Jolie ?

ក្រោយបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង April Florio លោក Brad Pitt ក៏បានចាប់ផ្ដើមមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកនាង Angelina Jolie នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៤ ដោយគិតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល ១២ ឆ្នាំ ដែលជាពេលវេលាយូរបំផុតក្នុងចំណោមទំនាក់ទំនងដែល Brad Pitt ធ្លាប់បានសាង៕

 

 

ដឹង​អត់​ថា Brad Pitt ធ្លាប់​ទាក់ទង​នឹង​នារី​ណា​ខ្លះ​មុន​ពេល​ជួប​ Angelina Jolie ?

  • ដឹង​អត់​ថា Brad Pitt ធ្លាប់​ទាក់ទង​នឹង​នារី​ណា​ខ្លះ​មុន​ពេល​ជួប​ Angelina Jolie ?已关闭评论
  • 1 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/09/28  Category:កំសាន្ត
Tags: