រឿង​ Power Ranger បញ្ចេញ Poster បង្ហាញ​ពី​តួ​អង្គ​ជាមួយ​នឹង​សត្វយន្ត​របស់​ខ្លួន

អ្នកកើតជំនាន់៩០ ភាគច្រើនប្រាកដជាស្គាល់ច្បាស់ពី Power Ranger ហើយក៏ប្រហែលជា Fan ផ្កាប់មុខដាច់បាយដាច់ទឹកព្រោះតែភាពយន្តមួយនេះផងដែរ។ ហើយនៅឆ្នាំ ២០១៧ នេះភាពយន្តមួយនេះនឹងបង្ហាញខ្លួនជាថ្មីម្ដងទៀតប៉ុន្តែមិនមែននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នោះទេ ប៉ុន្តែនៅលើផ្ទាំងសំពត់សតែម្ដង ។

ក្រោយបង្ហាញពីតួអង្គនីមួយៗ ក៏ដូចជាឈុត Power Ranger សម្រាប់ភាពយន្តថ្មីនេះ កន្លងទៅនេះ ផលិតកម្មក៏បានធ្វើការបញ្ចេញនូវ Poster ថ្មីចំនួន ៥ សន្លឹកទៀតដែលបង្ហាញពីតួអង្គនីមួយៗ ជាមួយនឹងសត្វយន្តរបស់ពួកគេ។

រឿង​ Power Ranger បញ្ចេញ Poster បង្ហាញ​ពី​តួ​អង្គ​ជាមួយ​នឹង​សត្វយន្ត​របស់​ខ្លួន

រឿង​ Power Ranger បញ្ចេញ Poster បង្ហាញ​ពី​តួ​អង្គ​ជាមួយ​នឹង​សត្វយន្ត​របស់​ខ្លួន

រឿង​ Power Ranger បញ្ចេញ Poster បង្ហាញ​ពី​តួ​អង្គ​ជាមួយ​នឹង​សត្វយន្ត​របស់​ខ្លួន

រឿង​ Power Ranger បញ្ចេញ Poster បង្ហាញ​ពី​តួ​អង្គ​ជាមួយ​នឹង​សត្វយន្ត​របស់​ខ្លួន

រឿង​ Power Ranger បញ្ចេញ Poster បង្ហាញ​ពី​តួ​អង្គ​ជាមួយ​នឹង​សត្វយន្ត​របស់​ខ្លួន

រឿង​ Power Ranger បញ្ចេញ Poster បង្ហាញ​ពី​តួ​អង្គ​ជាមួយ​នឹង​សត្វយន្ត​របស់​ខ្លួន

  • រឿង​ Power Ranger បញ្ចេញ Poster បង្ហាញ​ពី​តួ​អង្គ​ជាមួយ​នឹង​សត្វយន្ត​របស់​ខ្លួន已关闭评论
  • 2 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/09/28  Category:កំសាន្ត
Tags: