គាស់​សាក​សព​ដូនតា ៣ ឆ្នាំ​ម្ដង​​មក​ស្លៀក​ពាក់​សំលៀក​បំពាក់​ថ្មី​ឲ្យ​ដើម្បី​បង្ហាញ​ពីក្ដី​ស្រលាញ់ និង​ការ​គោរព

Ma’nene ដែលមានន័យថា ពិធីសំអាតសាកសព គឺជាពិធីបុណ្យមួយរបស់ជនជាតិ Torajan នៅក្នុងប្រទេស ឥណ្ឌូណេស៊ី។ នៅក្នុងពិធីបុណ្យមួយនេះសាកសពដូនតាត្រូវបានកូនចៅជំនាន់ក្រោយគាស់ចេញពីផ្នូរ និងតុបតែងខ្លួនជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ថ្មីឲ្យ ពេលចប់ពិធីសាកសពនឹងត្រូវយកទៅកប់ជាថ្មី។ ពិធីបុណ្យមួយនេះមិនមែនទើបតែបង្កើតឡើងនោះទេ ដែលរាប់មកដល់ពេលនេះមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំមកហើយ ហើយវាត្រូវបានជនជាតិ Torajan ប្រារព្ធធ្វើរៀងរាល់ ៣ ឆ្នាំម្ដង ដែលពិធីនេះត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងដើម្បីបង្ហាញពីក្ដីស្រលាញ់ និង ការគោរព៕

គាស់​សាក​សព​ដូនតា ៣ ឆ្នាំ​ម្ដង​​មក​ស្លៀក​ពាក់​សំលៀក​បំពាក់​ថ្មី​ឲ្យ​ដើម្បី​បង្ហាញ​ពីក្ដី​ស្រលាញ់ និង​ការ​គោរព

គាស់​សាក​សព​ដូនតា ៣ ឆ្នាំ​ម្ដង​​មក​ស្លៀក​ពាក់​សំលៀក​បំពាក់​ថ្មី​ឲ្យ​ដើម្បី​បង្ហាញ​ពីក្ដី​ស្រលាញ់ និង​ការ​គោរព

គាស់​សាក​សព​ដូនតា ៣ ឆ្នាំ​ម្ដង​​មក​ស្លៀក​ពាក់​សំលៀក​បំពាក់​ថ្មី​ឲ្យ​ដើម្បី​បង្ហាញ​ពីក្ដី​ស្រលាញ់ និង​ការ​គោរព

គាស់​សាក​សព​ដូនតា ៣ ឆ្នាំ​ម្ដង​​មក​ស្លៀក​ពាក់​សំលៀក​បំពាក់​ថ្មី​ឲ្យ​ដើម្បី​បង្ហាញ​ពីក្ដី​ស្រលាញ់ និង​ការ​គោរព

គាស់​សាក​សព​ដូនតា ៣ ឆ្នាំ​ម្ដង​​មក​ស្លៀក​ពាក់​សំលៀក​បំពាក់​ថ្មី​ឲ្យ​ដើម្បី​បង្ហាញ​ពីក្ដី​ស្រលាញ់ និង​ការ​គោរព

គាស់​សាក​សព​ដូនតា ៣ ឆ្នាំ​ម្ដង​​មក​ស្លៀក​ពាក់​សំលៀក​បំពាក់​ថ្មី​ឲ្យ​ដើម្បី​បង្ហាញ​ពីក្ដី​ស្រលាញ់ និង​ការ​គោរព

គាស់​សាក​សព​ដូនតា ៣ ឆ្នាំ​ម្ដង​​មក​ស្លៀក​ពាក់​សំលៀក​បំពាក់​ថ្មី​ឲ្យ​ដើម្បី​បង្ហាញ​ពីក្ដី​ស្រលាញ់ និង​ការ​គោរព

គាស់​សាក​សព​ដូនតា ៣ ឆ្នាំ​ម្ដង​​មក​ស្លៀក​ពាក់​សំលៀក​បំពាក់​ថ្មី​ឲ្យ​ដើម្បី​បង្ហាញ​ពីក្ដី​ស្រលាញ់ និង​ការ​គោរព

  • គាស់​សាក​សព​ដូនតា ៣ ឆ្នាំ​ម្ដង​​មក​ស្លៀក​ពាក់​សំលៀក​បំពាក់​ថ្មី​ឲ្យ​ដើម្បី​បង្ហាញ​ពីក្ដី​ស្រលាញ់ និង​ការ​គោរព已关闭评论
  • 6 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/09/28  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: