នៅ​ជិត​បង្កើយ​ តែ​ហាក់​សែន​ឆ្ងាយ​ ឆ្ងាយ​ទៅ​មិន​ដល់​ តើ​ថ្ងៃ​ណា​បាន​យល់​ បាន​ជួប​អ្នក​ ឱ​“កោះ​សង្សារ​”

ស្ថិតនៅ​ប៉ែក​និរតី​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ចម្ងាយ​ប្រមាណ​ជា ២៣២ គ.ម កាត់តាម​ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ អ្នកដំណើរ​នឹង ទៅ​ដល់​ទី រួម​ខេត្ត​ព្រះ​សីហនុ​ដែល​ជា​មណ្ឌល​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ជា​ប្រភព​ទេសចរ ដ៏​ល្អ​ឯក​របស់​កម្ពុជាដែល មាន​តំបន់​ទេសចរណ៍​​ល្អ​ប្លែកៗ ដែល​គួ​ឲ្យ​ទាក់ទាញ​ជា​ច្រើន​ក្នុង​នោះ​មាន កោះ​សង្សារ​​គឺ​ឋានសួគ៌​រ៉ូមែន​ទិច​យើង​មិន​អាច​រំលង​បាន ។

“កោះ​សង្សារ​” ជា​កោះ​ពីរ តូច​ៗ​ជាប់​គ្នា ដែល​កោះ​មួយ​ មាន​ឈ្មោះ​ថា កោះ​បង និង កោះ​មួយ​ទៀត​ មាន​ឈ្មោះ​ថា កោះ​អូន ហើយ​ពាក្យ ទាំង​ពីរ បាន​នាំ​ឱ្យ​មាន​ ឈ្មោះថា “កោះ សង្សារ” ។

រមណីយដ្ឋាន “កោះ​សង្សារ​” ដែល​ជា រមណីយដ្ឋាន នៃ​កោះ​ឯកជន មួយ​ស្ថិត​នៅ ប្រជុំ​កោះ​រុង​ នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ បាន​ក្លាយ​ទៅ​ជា សណ្ឋាគារ និង រមណីយដ្ឋាន ដ៏​ល្អ​បំផុត គ្មាន​គូ​ប្រៀប​ ដែល​ មាន ២៧ វីឡា ដែល​បន្ទប់ ទាំងឡាយ អាច​មើល ឃើញ សមុទ្រ និង ព្រៃឈើ នៅ​លើ​កោះ ។

នៅ​ជិត​បង្កើយ​ តែ​ហាក់​សែន​ឆ្ងាយ​ ឆ្ងាយ​ទៅ​មិន​ដល់​ តើ​ថ្ងៃ​ណា​បាន​យល់​ បាន​ជួប​អ្នក​ ឱ​“កោះ​សង្សារ​” នៅ​ជិត​បង្កើយ​ តែ​ហាក់​សែន​ឆ្ងាយ​ ឆ្ងាយ​ទៅ​មិន​ដល់​ តើ​ថ្ងៃ​ណា​បាន​យល់​ បាន​ជួប​អ្នក​ ឱ​“កោះ​សង្សារ​” នៅ​ជិត​បង្កើយ​ តែ​ហាក់​សែន​ឆ្ងាយ​ ឆ្ងាយ​ទៅ​មិន​ដល់​ តើ​ថ្ងៃ​ណា​បាន​យល់​ បាន​ជួប​អ្នក​ ឱ​“កោះ​សង្សារ​” នៅ​ជិត​បង្កើយ​ តែ​ហាក់​សែន​ឆ្ងាយ​ ឆ្ងាយ​ទៅ​មិន​ដល់​ តើ​ថ្ងៃ​ណា​បាន​យល់​ បាន​ជួប​អ្នក​ ឱ​“កោះ​សង្សារ​” នៅ​ជិត​បង្កើយ​ តែ​ហាក់​សែន​ឆ្ងាយ​ ឆ្ងាយ​ទៅ​មិន​ដល់​ តើ​ថ្ងៃ​ណា​បាន​យល់​ បាន​ជួប​អ្នក​ ឱ​“កោះ​សង្សារ​” នៅ​ជិត​បង្កើយ​ តែ​ហាក់​សែន​ឆ្ងាយ​ ឆ្ងាយ​ទៅ​មិន​ដល់​ តើ​ថ្ងៃ​ណា​បាន​យល់​ បាន​ជួប​អ្នក​ ឱ​“កោះ​សង្សារ​” នៅ​ជិត​បង្កើយ​ តែ​ហាក់​សែន​ឆ្ងាយ​ ឆ្ងាយ​ទៅ​មិន​ដល់​ តើ​ថ្ងៃ​ណា​បាន​យល់​ បាន​ជួប​អ្នក​ ឱ​“កោះ​សង្សារ​” នៅ​ជិត​បង្កើយ​ តែ​ហាក់​សែន​ឆ្ងាយ​ ឆ្ងាយ​ទៅ​មិន​ដល់​ តើ​ថ្ងៃ​ណា​បាន​យល់​ បាន​ជួប​អ្នក​ ឱ​“កោះ​សង្សារ​” នៅ​ជិត​បង្កើយ​ តែ​ហាក់​សែន​ឆ្ងាយ​ ឆ្ងាយ​ទៅ​មិន​ដល់​ តើ​ថ្ងៃ​ណា​បាន​យល់​ បាន​ជួប​អ្នក​ ឱ​“កោះ​សង្សារ​” នៅ​ជិត​បង្កើយ​ តែ​ហាក់​សែន​ឆ្ងាយ​ ឆ្ងាយ​ទៅ​មិន​ដល់​ តើ​ថ្ងៃ​ណា​បាន​យល់​ បាន​ជួប​អ្នក​ ឱ​“កោះ​សង្សារ​” នៅ​ជិត​បង្កើយ​ តែ​ហាក់​សែន​ឆ្ងាយ​ ឆ្ងាយ​ទៅ​មិន​ដល់​ តើ​ថ្ងៃ​ណា​បាន​យល់​ បាន​ជួប​អ្នក​ ឱ​“កោះ​សង្សារ​” នៅ​ជិត​បង្កើយ​ តែ​ហាក់​សែន​ឆ្ងាយ​ ឆ្ងាយ​ទៅ​មិន​ដល់​ តើ​ថ្ងៃ​ណា​បាន​យល់​ បាន​ជួប​អ្នក​ ឱ​“កោះ​សង្សារ​”

អត្ថបទ ៖ រាជសីហ៍

នៅ​ជិត​បង្កើយ​ តែ​ហាក់​សែន​ឆ្ងាយ​ ឆ្ងាយ​ទៅ​មិន​ដល់​ តើ​ថ្ងៃ​ណា​បាន​យល់​ បាន​ជួប​អ្នក​ ឱ​“កោះ​សង្សារ​”

  • នៅ​ជិត​បង្កើយ​ តែ​ហាក់​សែន​ឆ្ងាយ​ ឆ្ងាយ​ទៅ​មិន​ដល់​ តើ​ថ្ងៃ​ណា​បាន​យល់​ បាន​ជួប​អ្នក​ ឱ​“កោះ​សង្សារ​”已关闭评论
  • 7 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/09/28  Category:វីដេអូ
Tags: