កម្មករថែទាំរថយន្ត150- $200

Company

HATHA JOB CENTER

  

type

Private Limited Company

Industry

Human Resources/Consultancy

employees

<10

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

1

Function

Technician

Hiring

5

Industry

Vehicle Repair & Maintenance

Salary

Negotiable

Qualification

Professional Degree

Sex

Male

Language

Age

18 ~ 35

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Aug-31-2016

Closing Date

Sep-30-2016
  - មិនគិតមានបទពិសោធន៍ឬមានជំនាញឡើយ
- មានសីលធម៌ការងារល្អ
- ការងារមានអាហារស្នាក់
- ប្រាក់ខែពិភាក្សាតាមបទពិសោធន៍និងសេចក្តីឧស្សាហ៍ ព្យាយាម ប្រឹងប្រែងការងារ
  + ទំនាក់ទំនង/CONTACT PERSON :
លោកផានិត070​ 491 636
អ្នកនាងសំណាង015​84​04​57

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Mr Hang Sambath

Phone

070​​​​​​​ 793 ​693​ /089 793 693

Email

[email protected]

Website

http://www.hathajob.com ;​ www.facebook.com/hathajobcenter

Address

# 32, next to the building of institute of Belty ( Steung Mean chey )