អូស្ដ្រាលី​សម្រេច​បញ្ចុះ​ពន្ធ​ដារ​លើ​ចំណូល​របស់​ទេសចរ backpacker ពី​៣២.៥%​មកនៅ​ត្រឹម​១៩%

រដ្ឋមន្ដ្រី​ផែនការ​ថវិកា​ជាតិ​អូស្ដ្រាលី​លោក Scott Morrison និយាយ​ថា​លោក​បាន​ចាប់​ផ្ដើម​ការ​ចរចា​ជា​មួយ​នឹង​គណបក្ស Labor ដែល​ជា​បក្ស​ប្រឆាំង​ហើយ​ ដើម្បី​ជួយ​ឲ្យ​សភា​អាច​អនុម័ត​ច្បាប់​ពន្ធដារ​ថ្មី​ដែល​រដ្ឋ​ចង់​យក​ពី​ទេសចរ​ខ្សត់​ធន Backpacker ដែល​មក​ដើរ​លេង​ផង​ហើយ​ធ្វើការ​ផង។