មាស សុខសោភា សរសើរបេក្ខជនម្នាក់សំឡេងដូច ឆន សុវណ្ណារាជបេះដាក់ (មានវីដេអូ)

6 Videos


ថ្មីៗនេះ កំពូលតារាចម្រៀងស្រីដែលមានភាពល្បីល្បាញមួយរូបប្រចាំផលិតកម្ម ថោន មាស សុខសោភា បានសរសើរបេក្ខជនម្នាក់ដែលមានសំឡេងដូចគ្នាបេះដាក់ជាមួយនឹងតារាចម្រៀងប្រុសដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងផលិតកម្ម ហង្សមាស លោក ឆន សុវណ្ណារាជ ថា ពិតជាមានសំឡេងដូចគ្នាណាស់ រហូតដល់ថ្នាក់នាងច្រឡំថា សុវណ្ណារាជ មកចូលរួមកម្មវិធីនេះដែរ។

មាស សុខសោភា សរសើរបេក្ខជនម្នាក់សំឡេងដូច ឆន សុវណ្ណារាជបេះដាក់ (មានវីដេអូ)

បេក្ខជនដែលមកពីរាជធានីភ្នំពេញរូបនេះមានឈ្មោះ ផល្លា ពិសិដ្ឋ បានបកស្រាយបទចម្រៀងត្រាប់តាមសំឡេងលោក ឆន សុវណ្ណារាជ ក្រោមចំណងជើងថា «បេះដូងដល់ផ្លូវបំបែក» ពិតជាដូចគ្នាទៅនឹងម្ចាស់ដើមរហូតដល់ថ្នាក់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំរបស់ Camtraxmusic មាស សុខសោភា មិនសរសើរមិនបាន ។

មាស សុខសោភា សរសើរបេក្ខជនម្នាក់សំឡេងដូច ឆន សុវណ្ណារាជបេះដាក់ (មានវីដេអូ)

តែទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី ម្ចាស់បទ «មនុស្សឯកាម្នាក់នេះរស់បានមួយថ្ងៃទៀតហើយ» រូបនេះ ក៏បានប្រាប់ពីចំណុចខ្វះខាត់របស់បេក្ខជន ផល្លា ពិសិដ្ឋ ក៏ដូចជាផ្ដល់ជាយោបល់ល្អៗមួយចនួនទុកសម្រាប់គ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងនៅពេលដែលឡើងទៅបញ្ចេញសមត្ថភាពនៅពេលក្រោយ៕ BeBe

មាស សុខសោភា សរសើរបេក្ខជនម្នាក់សំឡេងដូច ឆន សុវណ្ណារាជបេះដាក់ (មានវីដេអូ)មាស សុខសោភា សរសើរបេក្ខជនម្នាក់សំឡេងដូច ឆន សុវណ្ណារាជបេះដាក់ (មានវីដេអូ)មាស សុខសោភា សរសើរបេក្ខជនម្នាក់សំឡេងដូច ឆន សុវណ្ណារាជបេះដាក់ (មានវីដេអូ)មាស សុខសោភា សរសើរបេក្ខជនម្នាក់សំឡេងដូច ឆន សុវណ្ណារាជបេះដាក់ (មានវីដេអូ)មាស សុខសោភា សរសើរបេក្ខជនម្នាក់សំឡេងដូច ឆន សុវណ្ណារាជបេះដាក់ (មានវីដេអូ)មាស សុខសោភា សរសើរបេក្ខជនម្នាក់សំឡេងដូច ឆន សុវណ្ណារាជបេះដាក់ (មានវីដេអូ)មាស សុខសោភា សរសើរបេក្ខជនម្នាក់សំឡេងដូច ឆន សុវណ្ណារាជបេះដាក់ (មានវីដេអូ)