អស់ទាស់! ស្រ្តីម្នាក់រស់នៅជាមួយប្តី ២ នាក់យ៉ាងមានសេចក្តីសុខ

6 Videos


ស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកាំង ម្នាក់ឈ្មោះ Ma Jieya អាយុ ៣៤ ឆ្នាំកំពុងតែរួមរស់យ៉ាងសុខដុមរមនាជាមួយ នឹងប្តី ២ នាក់ ដោយពួកគេបានបែងចែកពេលវេលានៅជាមួយគ្នាយ៉ាងច្បាស់លាស់ ហើយសូម្បីតែពេលវេលា បម្រើផ្លូវភេទក៏បានបែងចែកកាលវិភាគច្បាស់លាស់ផងដែរ ដោយមិនឲ្យត្រួតគ្នាឡើយ ។
អស់ទាស់! ស្រ្តីម្នាក់រស់នៅជាមួយប្តី ២ នាក់យ៉ាងមានសេចក្តីសុខ
ក្នុងពេលដែលគូស្វាមីភរិយាទាំង ៣ នាក់នេះ ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្តល់បទសម្ភាសន៍មួយរបស់ស្ថានីយទូរទ ស្សន៍អាមេរិក អ្នកស្រី Ma Jieya បាននិយាយថា ខ្ញុំមានភ័ព្វសំណាងសម្បើមណាស់ដែលមានបុសរស ២ នាក់ ស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមខ្ញុំ ហើយនឹងកូនប្រុសខ្ញុំ ៕ គ ឡេង

អស់ទាស់! ស្រ្តីម្នាក់រស់នៅជាមួយប្តី ២ នាក់យ៉ាងមានសេចក្តីសុខអស់ទាស់! ស្រ្តីម្នាក់រស់នៅជាមួយប្តី ២ នាក់យ៉ាងមានសេចក្តីសុខអស់ទាស់! ស្រ្តីម្នាក់រស់នៅជាមួយប្តី ២ នាក់យ៉ាងមានសេចក្តីសុខអស់ទាស់! ស្រ្តីម្នាក់រស់នៅជាមួយប្តី ២ នាក់យ៉ាងមានសេចក្តីសុខ