បវរកញ្ញា​ឡេ​តូ​នី​ជាប់​ជា​បវរកញ្ញា​ទូ​ទាំង​ប្រជាជាតិ​2016

ការ​ប្រកួត​ផ្តាច់ព្រ័ត្រ​ជ្រើសរើស​បវរកញ្ញា​ទូ​ទាំង​ប្រជាជាតិ​២០១៦ (MISS ALL  NATIONS 2016 ) ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​២៦ កញ្ញា​កន្លង​មក នេះ​នៅ​ទីក្រុង​ណា​ន​ជី​ង ទីប្រជុំ​ខេត្ត​ជាំ​ង​ស៊ូ​ភាគ​ខាងកើត​ចិន ។

ក្នុង​ការ​ប្រកួត​វគ្គ​ផ្តាច់​ព័​ត្រ​នោះ​បវរកញ្ញា​ប្រទេស​ឡេ​តូ​នី នាង  LAURA SKUTANE ជាប់​ជា​បវរកញ្ញា​ទូ​ទាំង​ប្រជាជាតិ​២០១៦ ៕