អ្នក​ដឹង​ថា​ប្រ​ធា​នា​ធិប​តី​អា​មេ​រិច​រូប​ណា​ កាន់​តំណែង​បាន​រយៈ​ពេល​ខ្លី​ជាង​គេ​អត់​?  

លោក William HenryHarrison

លោក​ William Henry Harrison ជា​ប្រធានាធិបតី​ដែល​កាន់​តំ​ណែង​បាន​ខ្លី​ជាង​គេ​ក្នុង​ប្រវត្តិ​អាមេ​រិច​ ​ពោល​ គឺ​ បាន​ត្រឹម​តែ​ ៣១​ ថ្ងៃ​ប៉ុណ្ណោះ​ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ៤ មិនា​ ១៨៤១ ដល់​ ៤​​ មេសា​ ១៨៤១​ ។

មូល​ហេតុ​ដែល​នាំ​អោយ​ លោក​ William​ ប្រធានធិបតីទី៩ នៃសហរដ្ឋអាមេរិច​​នេះស្លាប់​​​ គឺ ព្រោះ​​លោក​​បាន​​ឆ្លង​​ផ្តា​​សាយ​​ តាំង​ពី​មុន​ពេល​បាន​កាន់​តំណែង​៣១​ថ្ងៃ​នេះ​មក​ម្ល៉េះ​ ដែល​ជំងឺ​របស់​គាត់​នេះ​បាន​វិវត្តន៏​ជា​ ជំងឺ​រលាក​សួត​ រហូត​បណ្តាល​អោយ​រូប​លោក​បាត់​បង់​ជីវិត​ទាំង​កំពុង​កាន់​តំណែង​ ។

ហើយខាងក្រោមនេះជាឈ្មោះប្រធានាធិបតីដទៃទៀតដែលកាន់តំណែងមិនសូវបានយូរបន្ទាប់ពីលោក William Henry Harrison ៖

២.James A Garfield

អ្នក​ដឹង​ថា​ប្រ​ធា​នា​ធិប​តី​អា​មេ​រិច​រូប​ណា​ កាន់​តំណែង​បាន​រយៈ​ពេល​ខ្លី​ជាង​គេ​អត់​?  

លោក​ក៏​ជា​​ ។ Garfield កាន់តំណែងបាន ១៩៩ថ្ងៃ ( ៤ មិនា ១៨៨១ – ១៩ កញ្ញា ១៨៨១ )

៣.Zachary Taylor

អ្នក​ដឹង​ថា​ប្រ​ធា​នា​ធិប​តី​អា​មេ​រិច​រូប​ណា​ កាន់​តំណែង​បាន​រយៈ​ពេល​ខ្លី​ជាង​គេ​អត់​?  

កាន់​តំណែង​បាន​ ៤៩១ថ្ងៃ ( ៤​ មិនា ១៨៤៩ — ៩ កក្កដា ១៨៥០ )

៤.Warren G Harding

អ្នក​ដឹង​ថា​ប្រ​ធា​នា​ធិប​តី​អា​មេ​រិច​រូប​ណា​ កាន់​តំណែង​បាន​រយៈ​ពេល​ខ្លី​ជាង​គេ​អត់​?  

កាន់តំណែងបាន ៨៨១ថ្ងៃ ( ៤ មិនា ១៩២១ – ២ សីហា ១៩២៣ )
 
៥.Gerald Ford

អ្នក​ដឹង​ថា​ប្រ​ធា​នា​ធិប​តី​អា​មេ​រិច​រូប​ណា​ កាន់​តំណែង​បាន​រយៈ​ពេល​ខ្លី​ជាង​គេ​អត់​?  

កាន់តំណែងបាន ៨៩៥ ថ្ងៃ ( ៩ សីហា ១៩៧៤ – ២០ មករា ១៩៧៧ )

៦.Millard Fillmore

អ្នក​ដឹង​ថា​ប្រ​ធា​នា​ធិប​តី​អា​មេ​រិច​រូប​ណា​ កាន់​តំណែង​បាន​រយៈ​ពេល​ខ្លី​ជាង​គេ​អត់​?  

កាន់តំណែងបាន 969 ថ្ងៃ ( 8 កក្កដា ១៨៥០ – ៤ មិនា ១៨៥៣ )

៧.John F Kennedy

អ្នក​ដឹង​ថា​ប្រ​ធា​នា​ធិប​តី​អា​មេ​រិច​រូប​ណា​ កាន់​តំណែង​បាន​រយៈ​ពេល​ខ្លី​ជាង​គេ​អត់​?  

កាន់តំណែងបាន ១០៣៦ថ្ងៃ ( ២០ មករា ១៩៦១ – ២២ វិច្ឆិកា ១៩៦៣ )

៨.Chester A  Arthur

អ្នក​ដឹង​ថា​ប្រ​ធា​នា​ធិប​តី​អា​មេ​រិច​រូប​ណា​ កាន់​តំណែង​បាន​រយៈ​ពេល​ខ្លី​ជាង​គេ​អត់​?  

 

កាន់តំណែងបាន ១២៦២ថ្ងៃ ( ១៩ កញ្ញា ១៨៨១ -៤ មិនា ១៨៥៥ )

៩.Andrew Johnson

អ្នក​ដឹង​ថា​ប្រ​ធា​នា​ធិប​តី​អា​មេ​រិច​រូប​ណា​ កាន់​តំណែង​បាន​រយៈ​ពេល​ខ្លី​ជាង​គេ​អត់​?  

កាន់តំណែងបាន ១៤១៩ ថ្ងៃ ( ១៥ មេសា ១៨៦៥ – ៤ មិនា ១៨៦៩ )

១០.John Tyler

អ្នក​ដឹង​ថា​ប្រ​ធា​នា​ធិប​តី​អា​មេ​រិច​រូប​ណា​ កាន់​តំណែង​បាន​រយៈ​ពេល​ខ្លី​ជាង​គេ​អត់​?  

កាន់តំណែងបាន ១៤៣០ថ្ងៃ ( ៤ មេសា ១៨៤១ – ៤ មិនា ១៨៤៥ )

 
ប្រែសម្រួល ៖ Limbique
ប្រភព ៖ និង

 • អ្នក​ដឹង​ថា​ប្រ​ធា​នា​ធិប​តី​អា​មេ​រិច​រូប​ណា​ កាន់​តំណែង​បាន​រយៈ​ពេល​ខ្លី​ជាង​គេ​អត់​?  已关闭评论
 • 9 views
 • Hide Sidebar
  A+
Publish on:2016/09/29  Category:ចំនេះដឹង
Tags: