ចុងភៅ(ម្ហូបចិន)​ 200$-400$

Company

ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )

  

type

Non-goverment Organization

Industry

NGO/Charity/Social Services

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

1

Function

Others

Hiring

2

Industry

Clothing/Garment/Textile

Salary

$200-$500

Qualification

High School

Sex

Unlimited

Language

Chinese-Mandarin--
Fair   

Age

20 ~ 35

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Sep-28-2016

Closing Date

Oct-28-2016
 
  - មានបទពិសោធន៍ខាង ចុងភៅយ៉ាងតិច 3 ឆ្នាំឡើង
- មានភាពរូសរាយ រាក់ទាក់ និង ស្មោះត្រង់
- ស្រឡាញ់ការងារ និង មានឆន្ទះ
- អាចធ្វើការជាក្រុមបាន និង អត់ធ្មត់
- អាចនិយាយភាសាចិនបាន
-​ អាហាស្នាក់ឬធ្វើការចប់ត្រលឡប់មកផ្ទះវិញក៏បាន
- មានអាទិភាពចំពោះអ្នកមានពិសោធន៍ក្នុងរោងចក្រ។

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Admin

Phone

076 / 096 227 57 75 & 093 / 011 986 969

Email

[email protected]

Website

http://www.aseanjobscommunityorganization.com.kh

Address

#01B, St.371( Sola ), Sangkat Stoeung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia. In front of Bayon TV station.