មក​មើល​ខាង​ក្នុង​យន្តហោះ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​លោក ពូទីន ទៅ​មើល ​ថា​តើ​មាន​អ្វី​ខ្លះ?

ប្រិយមិត្តប្រាកដជាស្គាល់ហើយថា Vladimir Putin ជានរណា ប៉ុន្តែអ្នកប្រហែលជាមិនបានដឹងទេថានៅក្នុងយន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់មានអ្វីខ្លះ។ ហេតុដូចនេះហើយនៅថ្ងៃនេះ ខេមបូមេក នឹងលើកយករូបភាពជាច្រើនសន្លឹកដែលបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពខាងក្នុងយន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក Vladimir Putin ៖

មក​មើល​ខាង​ក្នុង​យន្តហោះ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​លោក ពូទីន ទៅ​មើល ​ថា​តើ​មាន​អ្វី​ខ្លះ?

មក​មើល​ខាង​ក្នុង​យន្តហោះ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​លោក ពូទីន ទៅ​មើល ​ថា​តើ​មាន​អ្វី​ខ្លះ?

មក​មើល​ខាង​ក្នុង​យន្តហោះ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​លោក ពូទីន ទៅ​មើល ​ថា​តើ​មាន​អ្វី​ខ្លះ?

មក​មើល​ខាង​ក្នុង​យន្តហោះ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​លោក ពូទីន ទៅ​មើល ​ថា​តើ​មាន​អ្វី​ខ្លះ?

មក​មើល​ខាង​ក្នុង​យន្តហោះ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​លោក ពូទីន ទៅ​មើល ​ថា​តើ​មាន​អ្វី​ខ្លះ?

មក​មើល​ខាង​ក្នុង​យន្តហោះ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​លោក ពូទីន ទៅ​មើល ​ថា​តើ​មាន​អ្វី​ខ្លះ?

  • មក​មើល​ខាង​ក្នុង​យន្តហោះ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​លោក ពូទីន ទៅ​មើល ​ថា​តើ​មាន​អ្វី​ខ្លះ?已关闭评论
  • 6 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/09/29  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: