ធ្លាក់​ភ្លៀង​ទាំង​ព្រឹក ភ្នំពេញ​ថ្ងៃ​នេះ

ម៉ោង​ជាង​៦​ព្រឹក​នេះ មេឃ​ចាប់​ផ្ដើម​ធ្លាក់​ភ្លៀងធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ដំណើរ​ខ្លះ​រអ៊ូ​ទាំង​ព្រឹក​ថា យប់​មិញ​ភ្លៀង​ធំ​ហើយ​ព្រឹក​នេះ​ភ្លៀង​ទៀត។

 

បើ​តាម​ការ​ព្យាករណ៍​អាកាស​ធាតុ​របស់​ក្រសួង​ឧតុនិយម​និង​ធន​ធាន​ទឹក​ បាន​ប្រកាស​ថា​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ២៧ ខែ​កញ្ញា ដល់​ថ្ងៃ​ទី ០៣ ខែ​តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ ភ្លៀង​នឹង​បន្ត​ធ្លាក់​រាយ​ប៉ាយ និង​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ផ្នែក​ខ្លះ​នៃ​ខេត្ត​កណ្ដាល តាកែវ កំពត កំពង់ស្ពឺ កំពង់ឆ្នាំង ពោធិ៍សាត់ ប្រឈម​នឹង​ជំនន់​ទឹក​ភ្លៀង ៕

 

ធ្លាក់​ភ្លៀង​ទាំង​ព្រឹក ភ្នំពេញ​ថ្ងៃ​នេះ

 

ធ្លាក់​ភ្លៀង​ទាំង​ព្រឹក ភ្នំពេញ​ថ្ងៃ​នេះ

 

ធ្លាក់​ភ្លៀង​ទាំង​ព្រឹក ភ្នំពេញ​ថ្ងៃ​នេះ

 

ធ្លាក់​ភ្លៀង​ទាំង​ព្រឹក ភ្នំពេញ​ថ្ងៃ​នេះ

 

ធ្លាក់​ភ្លៀង​ទាំង​ព្រឹក ភ្នំពេញ​ថ្ងៃ​នេះ

 

 

 

អត្ថបទ៖ លឹម សុ​នា