សិចស៊ីណាស់ ! សមាជិកក្រុម Stellar រូបនេះ

6 Videos


ក្រុមចម្រៀងកូរ៉េដែលចាប់ផ្តើមឈរជើងលើវិថីសិល្បៈជាលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ ២០១១ «Stellar» សព្វថ្ងៃត្រូវបានគេដឹងថាមានសមាជិកសរុបចំនួន ៤ នាក់គឺ ស្រីស្អាត Gayoung, Minhee, Hyoeun, និង Jeonyoul ។

ព្រោះតែភាពស្រស់ស្អាតរបស់សមាជិកម្នាក់ៗ ក្រុមចម្រៀងកូរ៉េនេះក៏ត្រូវបានមហាជនកូរ៉េជាច្រើនស្គាល់ ទោះបីជាបទភ្លេងពួកគេពុំសូវទទួលបានភាពទាក់ទាញខ្លាំងក៏ដោយ ។ ថ្មីៗនេះដែរ សមាជិកម្នាក់ក្នុងក្រុមនេះគឺនាង Gayoung ត្រូវបានក្រុមហ៊ុន EXCEED ហៅមកថត ហើយនាងពិតជាអាចធ្វើបានយ៉ាងល្អជាមួយស្ទីលប្លែកៗ ជាពិសេសដោយសារតែភាពស្រស់ស្អាតរបស់នាង រូបថតទាំងនោះបានទទួលចំណាប់អារម្មណ៍ជាច្រើន ។

ចង់ដឹងថា នាង Gayoung មានសម្រស់ស្រស់ស្អាត និង ពោរពេញដោយមន្តស្នេហ៍យ៉ាងណានោះ សូមទស្សនារូបថតខាងក្រោមនេះ ៖

ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ ឡបលីផប)

សិចស៊ីណាស់ ! សមាជិកក្រុម Stellar រូបនេះសិចស៊ីណាស់ ! សមាជិកក្រុម Stellar រូបនេះសិចស៊ីណាស់ ! សមាជិកក្រុម Stellar រូបនេះសិចស៊ីណាស់ ! សមាជិកក្រុម Stellar រូបនេះសិចស៊ីណាស់ ! សមាជិកក្រុម Stellar រូបនេះសិចស៊ីណាស់ ! សមាជិកក្រុម Stellar រូបនេះសិចស៊ីណាស់ ! សមាជិកក្រុម Stellar រូបនេះសិចស៊ីណាស់ ! សមាជិកក្រុម Stellar រូបនេះសិចស៊ីណាស់ ! សមាជិកក្រុម Stellar រូបនេះសិចស៊ីណាស់ ! សមាជិកក្រុម Stellar រូបនេះសិចស៊ីណាស់ ! សមាជិកក្រុម Stellar រូបនេះសិចស៊ីណាស់ ! សមាជិកក្រុម Stellar រូបនេះសិចស៊ីណាស់ ! សមាជិកក្រុម Stellar រូបនេះសិចស៊ីណាស់ ! សមាជិកក្រុម Stellar រូបនេះសិចស៊ីណាស់ ! សមាជិកក្រុម Stellar រូបនេះ