មាន​នៅ​ចាំ​​ពី​រូបរាង​​ផ្ទាំង​បដា​ កាល​ពី​​​បច្ចេកវិទ្យា ​ម៉ាស៊ីន​បោះ​ពុម្ភ និង ​ការ​រចនា​ក្រាហ្វិច​ មិន​ទាន់​ចូល​មក​ដល់​កម្ពុជាទេ?

សម័យ​កាល​បច្ចុប្បន្ន​បើ​សិន​ជា​គេ​ចង់​បាន​ផ្ទាំង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម ឬ ផ្ទាំង​បដា​អាជីវកម្ម គេ​គ្រាន់​តែ​ធ្វើ​ការ​រចនា​តាម​រយៈ​កុំព្យូទ័រ​ ហើយ ធ្វើការ​បោះ​ពុម្ភ​តាម​រយៈ​ម៉ាស៊ីន​បោះ​ពុម្ភ ( Printer ) ជាមួយ​នឹង​ភាព​រហ័ស និង​ស្រស់​ស្អាត។ ចុះ​តើ​អ្នក​មាន​ដឹង​ទេ​ថា​ ផ្ទាំង​បដា ឬ ផ្ទាំង​ព្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​ដែល​កម្ពុជា​ប្រើ​ប្រាស់​មុន​ពេល​ដែល បច្ចេកវិទ្យា ម៉ាស៊ីនបោះ​ពុម្ភ និង​ ការ​រចនា​ក្រាហ្វិច ចូល​មក​ដល់ មា​ន​រូបរាងបែប​ណា ហើយ​គេ​ធ្វើ​​ដោយ​របៀប​ណា ?

ជា​ការ​ពិត​ណាស់​រាល់​ផ្ទាំង​បដា​ទាំង​អស់​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ ការ​គូស​ដោយ​ដៃ តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ ហើយ​បើ​សិន​ជា​គេ​ចង់​បាន​ផ្ទាំង​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម ឬ ផ្ទាំង​បដា​អាជីវកម្ម គេ​ត្រូវ​តែ​រក​ជាង​គំនូរ​ ដើម្បី​ជួល​ពួក​គេ​ឲ្យ​គូ​ទៅ​តាម​អ្វី​ខ្លួន​ចង់​បាន ។

ខាង​ក្រោម​នេះ​​​ជា​ផ្ទាំង​បដា​ កាល​ពី​​​បច្ចេកវិទ្យា ​ម៉ាស៊ីន​បោះ​ពុម្ភ និង ​ការ​រចនា​ក្រាហ្វិច​ មិន​ទាន់​ចូល​មក​ដល់​កម្ពុជា ៖

មាន​នៅ​ចាំ​​ពី​រូបរាង​​ផ្ទាំង​បដា​ កាល​ពី​​​បច្ចេកវិទ្យា ​ម៉ាស៊ីន​បោះ​ពុម្ភ និង ​ការ​រចនា​ក្រាហ្វិច​ មិន​ទាន់​ចូល​មក​ដល់​កម្ពុជាទេ?

មាន​នៅ​ចាំ​​ពី​រូបរាង​​ផ្ទាំង​បដា​ កាល​ពី​​​បច្ចេកវិទ្យា ​ម៉ាស៊ីន​បោះ​ពុម្ភ និង ​ការ​រចនា​ក្រាហ្វិច​ មិន​ទាន់​ចូល​មក​ដល់​កម្ពុជាទេ?

មាន​នៅ​ចាំ​​ពី​រូបរាង​​ផ្ទាំង​បដា​ កាល​ពី​​​បច្ចេកវិទ្យា ​ម៉ាស៊ីន​បោះ​ពុម្ភ និង ​ការ​រចនា​ក្រាហ្វិច​ មិន​ទាន់​ចូល​មក​ដល់​កម្ពុជាទេ?

មាន​នៅ​ចាំ​​ពី​រូបរាង​​ផ្ទាំង​បដា​ កាល​ពី​​​បច្ចេកវិទ្យា ​ម៉ាស៊ីន​បោះ​ពុម្ភ និង ​ការ​រចនា​ក្រាហ្វិច​ មិន​ទាន់​ចូល​មក​ដល់​កម្ពុជាទេ?

មាន​នៅ​ចាំ​​ពី​រូបរាង​​ផ្ទាំង​បដា​ កាល​ពី​​​បច្ចេកវិទ្យា ​ម៉ាស៊ីន​បោះ​ពុម្ភ និង ​ការ​រចនា​ក្រាហ្វិច​ មិន​ទាន់​ចូល​មក​ដល់​កម្ពុជាទេ?

ប្រភព​រូបភាព ៖

  • មាន​នៅ​ចាំ​​ពី​រូបរាង​​ផ្ទាំង​បដា​ កាល​ពី​​​បច្ចេកវិទ្យា ​ម៉ាស៊ីន​បោះ​ពុម្ភ និង ​ការ​រចនា​ក្រាហ្វិច​ មិន​ទាន់​ចូល​មក​ដល់​កម្ពុជាទេ?已关闭评论
  • 9 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/09/29  Category:វីដេអូ
Tags: