តើ​អ្នកណា​អាច​ឈរឈ្មោះ​ជា​បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​សហរដ្ឋអាមេរិក​? និពន្ធដោយ : VOA       September-29-2016, 7:59 am         254

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132តើ​អ្នកណា​អាច​ឈរឈ្មោះ​ជា​បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​សហរដ្ឋអាមេរិក​?