បុគ្គលិកផ្នែកផ្សព្វផ្សាយ ២០នាក់

Company

DKSH (Cambodia) Ltd

  

type

Private Limited Company

Industry

Others

employees

>200

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Marketing

Hiring

20

Industry

Food & Beverages

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Female

Language

Age

18 ~ 25

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Sep-17-2016

Closing Date

Oct-17-2016
  • ចែកចាយខិតប័ណ្ណ និងផ្សព្វផ្សាយអំពីផលិតផលឱសថ
• ណែនាំអតិថិជន អោយយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗពីការប្រើប្រាស់ផលិតផល
• លើកទឹកចិត្ត និង ជុំរុញអោយអតិថិជន ជ្រើសរើស និងប្រើប្រាស់ផលិតផល
  • បេក្ខជន ភេទ ស្រី អាយុ ចាប់ពី១៨ ដល់២៥ឆ្នាំ
• កំរិតសិក្សាចាប់ពី វិទ្យាល័យ រឺ មហាវិទ្យាល័យ ឡើងទៅ
• សិក្សាលើជំនាញ Marketing កាន់តែប្រសើរ
• មានភាពរួសរាយ រាក់ទាក់ និងមាន រូបសម្បតិ្តសមរម្យ
• យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការនិយាយ និងណែនាំផលិតផលដល់អតិថិជន
• មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួន

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

KIM Vuthy

Phone

031 333 02 80

Email

[email protected]

Website

http://www.dksh.com.kh

Address

No. 797, Corner Preah Monivong Boulevard and Street 484, Phnom Penh, Cambodia