ខ្មែរចំណាកស្រុកជាប់គុកនៅដីថៃជិតបីពាន់នាក់

ក្រសួងយុតិធម៌ថៃបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី ២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ នេះថា មានពលករខ្មែរ ដែលធ្វើការនៅស្រុកថៃប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់របស់ថៃ មានរហូតដល់ទៅ ២៧១៨ នាក់ ដោយមានអ្នកខ្លះជាប់ទោស ២០ ឆ្នាំ រហូតដល់ទៅមួយជីតវិតក៏មាន ។

ខ្មែរចំណាកស្រុកជាប់គុកនៅដីថៃជិតបីពាន់នាក់

ការលើកឡើងបែបនេះ គឺនៅក្នុងជំនួបមួយរវាងប្រធានប្រតិភូពន្ធនាគារកម្ពុជាលោក ស៊ន សាណាត និង លោក ស៊ុម សុផាណ្ណារ៉ា អគ្គលេខាអចិន្ត្រៃយ៍នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ នៅក្នុងប្រទេសថៃ កាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះ ។

ខ្មែរចំណាកស្រុកជាប់គុកនៅដីថៃជិតបីពាន់នាក់

ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសថៃនោះលោក ស៊ន សាណាត ក៏បានទៅសួរសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរ ដែលជាប់ពន្ធនាគារនៅប្រទេសថៃនោះផងដែរ ៕

ខ្មែរចំណាកស្រុកជាប់គុកនៅដីថៃជិតបីពាន់នាក់

ប្រភព ៖ pmhotnews