អយស្ទ័រ​​សមុទ្រ​​ស្រស់ៗ តម្លៃ​ធូរ​ថ្លៃ​ រក​បាន​ផ្លូវ​ទៅ​កំពត​វាលរិញ​

អយស្ទ័រ​ជា​អាហារ​កំពុង​​មាន​ទីផ្សារ​ខ្លាំង​ ដោយសារ​រសជាតិ​​ឆ្ងាញ់​ប្លែក​និង​ជា​អាហារ​ជំនួយ​សុខភាព​សម្រាប់​បុរស។ ភ្ញៀវ​ទេសចរ​ទៅ​លេង​កំពត បើ​ធ្វើ​ដំណើរ​តាម​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ ៣ ពី​កំពត​ទៅ​វាលរិញ​ចម្ងាយ​ជាង ១០ គីឡូម៉ែត្រ ដល់​ស្ពាន​កោះ​តូច​​ នឹង​ឃើញ​មាន​កន្លែង​ដាក់​លក់​អយស្ទ័រ​​ជា​ច្រើន​កន្លែង​ជាប់ៗ​គ្នា​​ ដែល​បងប្អូន​ប្រជា​នេសាទ​ទើប​ចាប់​ពី​សមុទ្រ​ស្រស់ៗ ហើយ​តម្លៃ​ក៏​ធូរ​ថ្លៃ​ដែរ។

 

 

អយស្ទ័រ​​សមុទ្រ​​ស្រស់ៗ តម្លៃ​ធូរ​ថ្លៃ​ រក​បាន​ផ្លូវ​ទៅ​កំពត​វាលរិញ​

 

អយស្ទ័រ​​សមុទ្រ​​ស្រស់ៗ តម្លៃ​ធូរ​ថ្លៃ​ រក​បាន​ផ្លូវ​ទៅ​កំពត​វាលរិញ​

 

អយស្ទ័រ​​សមុទ្រ​​ស្រស់ៗ តម្លៃ​ធូរ​ថ្លៃ​ រក​បាន​ផ្លូវ​ទៅ​កំពត​វាលរិញ​

 

អយស្ទ័រ​​សមុទ្រ​​ស្រស់ៗ តម្លៃ​ធូរ​ថ្លៃ​ រក​បាន​ផ្លូវ​ទៅ​កំពត​វាលរិញ​

 

អយស្ទ័រ​​សមុទ្រ​​ស្រស់ៗ តម្លៃ​ធូរ​ថ្លៃ​ រក​បាន​ផ្លូវ​ទៅ​កំពត​វាលរិញ​