ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​ដែល​បង្ហាញ​ថា​អ្នក​គួរ​តែ​ប្រគល់​កាមេរ៉ា​ឲ្យ​អ្នក​ថត​រូប​ជំនាញ​ល្អ​ជាង​ថត​ខ្លួន​ឯង

នេះជាមូលហេតុដែលអ្នកគួរតែប្រគល់កាមេរ៉ាឲ្យអ្នកជំនាញថតរូបថតឲ្យនៅពេលដើរកម្សាន្ត ថតរូបជុំគ្នា កុំព្យាយាមចង់ថតដោយខ្លួនឯងពីព្រោះនៅកន្លែងតែមួយអ្វីដែលអ្នកមើលឃើញនិងថតបាន គឺខុសគ្នាពីអ្វីអ្នកថតរូបអាជីពមើលឃើញ និងថតបាន ។ អ្នកថតរូបអាជីពអាចនឹងកែប្រែកន្លែងដែលយើងមើលឃើញធម្មតាឲ្យក្លាយទៅជាកន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាត និង អស្ចារ្យមួយ តាមរយៈការចាប់ ឬរៀបចំប្លង់ ឬ ការប្រើប្រាស់មុខងារជំនួយដែលមាននៅក្នុងកាមេរ៉ាអាជីពជាដើម ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ ៖

ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​ដែល​បង្ហាញ​ថា​អ្នក​គួរ​តែ​ប្រគល់​កាមេរ៉ា​ឲ្យ​អ្នក​ថត​រូប​ជំនាញ​ល្អ​ជាង​ថត​ខ្លួន​ឯង

ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​ដែល​បង្ហាញ​ថា​អ្នក​គួរ​តែ​ប្រគល់​កាមេរ៉ា​ឲ្យ​អ្នក​ថត​រូប​ជំនាញ​ល្អ​ជាង​ថត​ខ្លួន​ឯង

ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​ដែល​បង្ហាញ​ថា​អ្នក​គួរ​តែ​ប្រគល់​កាមេរ៉ា​ឲ្យ​អ្នក​ថត​រូប​ជំនាញ​ល្អ​ជាង​ថត​ខ្លួន​ឯង

ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​ដែល​បង្ហាញ​ថា​អ្នក​គួរ​តែ​ប្រគល់​កាមេរ៉ា​ឲ្យ​អ្នក​ថត​រូប​ជំនាញ​ល្អ​ជាង​ថត​ខ្លួន​ឯង

Like

  • ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​ដែល​បង្ហាញ​ថា​អ្នក​គួរ​តែ​ប្រគល់​កាមេរ៉ា​ឲ្យ​អ្នក​ថត​រូប​ជំនាញ​ល្អ​ជាង​ថត​ខ្លួន​ឯង已关闭评论
  • 6 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/09/29  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: