បុរសម្នាក់ត្រូវគេចាប់យកទៅហើយកាត់ក្បាល សល់ដងខ្លួន

ភ្នំពេញ ៖ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ បុរសអ្នកមានបុណ្យសក្តិប្រចាំតំបន់ម្នាក់ត្រូវខ្មាន់កាំភ្លើង ចាប់យកទៅហើយកាត់ក្បាលចេញសល់ដងខ្លួន។ យោងតាមប្រភពពត៌មានក្នុងស្រុកមួយបានអោយដឹងថា ការសំលាប់បុរសម្នាក់នេះអាចពាក់ព័ន្ធ និងនយោបាយ ពីប្រពន្ធរបស់គាត់គឺជាស្ត្រីអ្នកនរយោបាយ ដ៏សកម្មនិងល្បីឈ្មោះប្រចាំតំបន់នោះផងដែរ ៕ នេះព័ត៌មាននៅអាហ្វ្រិក
បុរសម្នាក់ត្រូវគេចាប់យកទៅហើយកាត់ក្បាល សល់ដងខ្លួន