ស្ត្រី​វ័យ​២៥​ឆ្នាំ​ម្នាក់ ត្រូវបាន​គេ​រំលោភ​រួច​រិត​ក​សំលាប់

ភ្នំពេញ ៖ ស្ត្រីវ័យ២៥ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានគេរំលោភរួចរិតកសំលាប់ ដាក់ដេកផ្អែកដល់ចេកក្នុងចំការមួយកន្លែង។ យោងតាមការរៀបរាប់ របស់ប្រជាជនរស់នៅក្បែរនោះ បានប្រាប់អោយដឹងថា ស្ត្រីម្នាក់មានសភាពស្រវឹង ហើយក៏លឺសំលេងស្រែកអោយជួយផងដែរ តែក៏ស្ងាត់ទៅវិញ ព្រឹកឡើងក៏ឃើញដេកស្លាប់ ក្នុងព្រៃចំការចេកនេះតែម្តង។ នេះជាព័ត៌មាននៅស្រុកគេ ៕

ស្ត្រី​វ័យ​២៥​ឆ្នាំ​ម្នាក់ ត្រូវបាន​គេ​រំលោភ​រួច​រិត​ក​សំលាប់