អ្នក​ជំនាញ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ខ្មែរ​មិន​ជឿ​ថា​ជំនួយ​ចិន​លើ​ការ​ធ្វើ​កំណែ​ទម្រង់​ប្រព័ន្ធ​យុត្ដិធម៌​នឹង​មាន​ប្រសិទ្ធ​ភាព​

ប្រទេស​ចិន​នឹង​ជួយ​កម្ពុជា​ធ្វើ​កំណែ​ទម្រង់​ប្រព័ន្ធ​យុត្ដិធម៌​ ដែល​បក្ស​ប្រឆាំង​ថា​ជា​ប្រព័ន្ធ​បម្រើ​ដល់​ផល​ប្រយោជន៍​នាយក​រដ្ឋមន្ដ្រី​ ហ៊ុន សែន ហើយ​សហរដ្ឋ​អាម៉េរិក​ក៏​បាន​រិះគន់​ថា​ត្រូវ​គេ​យក​ធ្វើ​ជា​ឧបករណ៍​នយោបាយ ​ហើយ​ជាប្រព័ន្ធ​គ្មាន​ប្រសិទ្ធភាព។