នរណាខ្លះចូលចិត្ត ហើយនៅចាំបទ 127 Days របស់ Kangta ?

127 Days គឺ​ជា​បទ​ចម្រៀង​កូរ៉េ​ដ៏​ល្បី​មួយ​កាល​ពី​កំឡុង​ពេល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​មុន របស់​តារា​ចម្រៀង Kangta ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ពិត​ថា​ Ahn Chil-hyun ។ តែ​ចំពោះ​រឿង​រ៉ាវ​របស់​គាត់​​នៅ​ពេល​យ៉ាង​ណា​ CAMBOMAG នឹង​លើក​យក​មក​បង្ហាញ​នៅ​ពេល​ក្រោយ។ នៅ​ពេល​នេះ​សូម​រីករាយ​ទស្សនា​នូវ​បទ​ចម្រៀង 127 Days ទាំង​អស់​គ្នា ៖

ឥលូវ​ប្រាប់​បាន​ទេ​ថា​នរណា​ខ្លះ​នៅ​ចាំ និង​ចូល​ចិត្ត​បទ​ចម្រៀង​មួយ​បទ​នេះ​ខ្លះ?