ប្ដូរ​តែ​ម៉ូត​សក់​ស្ត្រី​ទាំង​នេះ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ខ្លាំង​ស្ទើរ​​តែ​មិន​គួរ​ឲ្យ​ជឿ

មនុស្សមួយចំនួនគិតថាការកាត់សក់ វាមិនបានផ្លាស់ប្ដូរ និងលើកសម្រស់ពួកគេច្រើនណាស់ណាទេ ប៉ុន្តែវាមិនមែនដូច្នេះទេ បើសិនជាអ្នកបានជ្រើសរើសម៉ូតសក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅនឹងទម្រង់មុខរបស់អ្នក អ្នកអាចនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀត កាន់តែទាក់ទាញ និងស្រស់ស្អាត និងក្មេងជាងមុនទៀតផង ។ ជាក់ស្ដែងស្ត្រីខាងក្រោមនេះគឺសុទ្ធតែបានផ្លាស់ប្ដូរម៉ូតសក់របស់ពួកគេ មើលទៅមើលថាតើមុននឹងក្រោយប្ដូរម៉ូតសក់ពួកគេខុសគ្នាយ៉ាងណាខ្លះ ៖ប្ដូរ​តែ​ម៉ូត​សក់​ស្ត្រី​ទាំង​នេះ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ខ្លាំង​ស្ទើរ​​តែ​មិន​គួរ​ឲ្យ​ជឿ

ប្ដូរ​តែ​ម៉ូត​សក់​ស្ត្រី​ទាំង​នេះ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ខ្លាំង​ស្ទើរ​​តែ​មិន​គួរ​ឲ្យ​ជឿ

ប្ដូរ​តែ​ម៉ូត​សក់​ស្ត្រី​ទាំង​នេះ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ខ្លាំង​ស្ទើរ​​តែ​មិន​គួរ​ឲ្យ​ជឿ

ប្ដូរ​តែ​ម៉ូត​សក់​ស្ត្រី​ទាំង​នេះ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ខ្លាំង​ស្ទើរ​​តែ​មិន​គួរ​ឲ្យ​ជឿ

ប្ដូរ​តែ​ម៉ូត​សក់​ស្ត្រី​ទាំង​នេះ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ខ្លាំង​ស្ទើរ​​តែ​មិន​គួរ​ឲ្យ​ជឿ

ប្ដូរ​តែ​ម៉ូត​សក់​ស្ត្រី​ទាំង​នេះ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ខ្លាំង​ស្ទើរ​​តែ​មិន​គួរ​ឲ្យ​ជឿ

ប្ដូរ​តែ​ម៉ូត​សក់​ស្ត្រី​ទាំង​នេះ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ខ្លាំង​ស្ទើរ​​តែ​មិន​គួរ​ឲ្យ​ជឿ

ប្ដូរ​តែ​ម៉ូត​សក់​ស្ត្រី​ទាំង​នេះ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ខ្លាំង​ស្ទើរ​​តែ​មិន​គួរ​ឲ្យ​ជឿ

ប្ដូរ​តែ​ម៉ូត​សក់​ស្ត្រី​ទាំង​នេះ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ខ្លាំង​ស្ទើរ​​តែ​មិន​គួរ​ឲ្យ​ជឿ

 

  • ប្ដូរ​តែ​ម៉ូត​សក់​ស្ត្រី​ទាំង​នេះ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ខ្លាំង​ស្ទើរ​​តែ​មិន​គួរ​ឲ្យ​ជឿ已关闭评论
  • 6 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/09/30  Category:ចំនេះដឹង
Tags: