សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ ចេញលិខិត​ឆ្លើយតបរឿងតម្កល់រូប​សំណាក​​លោក កែម ឡី

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​២៩ កញ្ញា ២០១៦ សា​សា​រាជធានី​ភ្នំពេញបាន​ចេញ​លិខិត​ឆ្លើយ​តប ចំពោះ​ការ​ស្នើ​សុំ​តម្កល់​រូបសំណាក លោក កែម ឡី នៅ​ក្នុង​ទីលាន​ប្រជា​ធិប​តេយ្យ ត្រូវ​បាន​រដ្ឋបាល​រាជធានីភ្នំពេញពុំ​អនុញ្ញាតនោះទេ ។ លិខិត​មាន​ដូច​ខាងក្រោម ៖