សុនខ​សឹង​ក្លាយ​ជា​ខ្មោច​២០​ក្បាល ​ប្រែ​មុខមាត់​ថ្មី​ក្រោយ​ជួប​​អ្នក​ចិត្តធម៌

សុនខ ជា​ប្រភេទ​សត្វ​​ចិញ្ចឹម​ដ៏​ពេញ​និយម​​​បំផុត​មួយ​ សម្រាប់​​​មនុស្ស​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ដើម្បី​​ឲ្យ​​ចាំ​ផ្ទះ និង​​បំបាត់​ភាព​អផ្សុក​របស់​ម្ចាស់។

 

សុនខ​សឹង​ក្លាយ​ជា​ខ្មោច​២០​ក្បាល ​ប្រែ​មុខមាត់​ថ្មី​ក្រោយ​ជួប​​អ្នក​ចិត្តធម៌

 

សុនខ ​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់​ទុក​ជា​សត្វ​ឆ្លាត ​គួរ​ឲ្យ​អាណិត ស្រលាញ់ ​និង​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​​សប្បាយ​រីករាយ​​ច្រើន​ ពិសេស​ចេះ​ដឹង​គុណ ឬ​ស្គាល់​ម្ចាស់ ខុស​ពី​សត្វ​សាហាវ​​នានា។ ដោយ​សារ​តែ​ក្ដី​ស្រលាញ់​ អ្នក​​ខ្លះ​​បាន​រាប់បញ្ចូល​សត្វ​ជើង​៤​នេះ ​ជា​សមាជិក​គ្រួសារ​ថ្មី​របស់​ពួក​គេ​ និង​​ហ៊ាន​ចំណាយ​ប្រាក់​ដ៏​ច្រើន​​​ព្យាបាល​ជំងឺ ថែទាំ​សុខភាព​ឲ្យ​ពួក​វា​ផង។

 

សុនខ​​គួរ​ឲ្យ​អាណិត​ខ្លោច​ផ្សា​ទាំង​ ២០​ក្បាល​ខាង​ក្រោម ត្រូវ​បាន​​គេហទំព័រ​បរទេស​ Barkpost ចង​ក្រង​​ប្រមូល​ផ្ដុំ ​តាំង​ពី​វា​​ត្រូវ​គេ​បោះបង់​ចោល កើត​ជំងឺ ស្គម​រីងរៃ និង​ជាប់​ទ្រុង រហូត​​ប្រែ​រូប​រាង​​មក​គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់​វិញ បន្ទាប់​ពី​ជួប​​ម្ចាស់​ថ្មី៕

 

សុនខ​សឹង​ក្លាយ​ជា​ខ្មោច​២០​ក្បាល ​ប្រែ​មុខមាត់​ថ្មី​ក្រោយ​ជួប​​អ្នក​ចិត្តធម៌

 

សុនខ​សឹង​ក្លាយ​ជា​ខ្មោច​២០​ក្បាល ​ប្រែ​មុខមាត់​ថ្មី​ក្រោយ​ជួប​​អ្នក​ចិត្តធម៌

 

សុនខ​សឹង​ក្លាយ​ជា​ខ្មោច​២០​ក្បាល ​ប្រែ​មុខមាត់​ថ្មី​ក្រោយ​ជួប​​អ្នក​ចិត្តធម៌

 

សុនខ​សឹង​ក្លាយ​ជា​ខ្មោច​២០​ក្បាល ​ប្រែ​មុខមាត់​ថ្មី​ក្រោយ​ជួប​​អ្នក​ចិត្តធម៌

 

សុនខ​សឹង​ក្លាយ​ជា​ខ្មោច​២០​ក្បាល ​ប្រែ​មុខមាត់​ថ្មី​ក្រោយ​ជួប​​អ្នក​ចិត្តធម៌

 

សុនខ​សឹង​ក្លាយ​ជា​ខ្មោច​២០​ក្បាល ​ប្រែ​មុខមាត់​ថ្មី​ក្រោយ​ជួប​​អ្នក​ចិត្តធម៌

 

សុនខ​សឹង​ក្លាយ​ជា​ខ្មោច​២០​ក្បាល ​ប្រែ​មុខមាត់​ថ្មី​ក្រោយ​ជួប​​អ្នក​ចិត្តធម៌

 

សុនខ​សឹង​ក្លាយ​ជា​ខ្មោច​២០​ក្បាល ​ប្រែ​មុខមាត់​ថ្មី​ក្រោយ​ជួប​​អ្នក​ចិត្តធម៌

 

សុនខ​សឹង​ក្លាយ​ជា​ខ្មោច​២០​ក្បាល ​ប្រែ​មុខមាត់​ថ្មី​ក្រោយ​ជួប​​អ្នក​ចិត្តធម៌

 

សុនខ​សឹង​ក្លាយ​ជា​ខ្មោច​២០​ក្បាល ​ប្រែ​មុខមាត់​ថ្មី​ក្រោយ​ជួប​​អ្នក​ចិត្តធម៌

 

សុនខ​សឹង​ក្លាយ​ជា​ខ្មោច​២០​ក្បាល ​ប្រែ​មុខមាត់​ថ្មី​ក្រោយ​ជួប​​អ្នក​ចិត្តធម៌

 

សុនខ​សឹង​ក្លាយ​ជា​ខ្មោច​២០​ក្បាល ​ប្រែ​មុខមាត់​ថ្មី​ក្រោយ​ជួប​​អ្នក​ចិត្តធម៌

 

សុនខ​សឹង​ក្លាយ​ជា​ខ្មោច​២០​ក្បាល ​ប្រែ​មុខមាត់​ថ្មី​ក្រោយ​ជួប​​អ្នក​ចិត្តធម៌

 

សុនខ​សឹង​ក្លាយ​ជា​ខ្មោច​២០​ក្បាល ​ប្រែ​មុខមាត់​ថ្មី​ក្រោយ​ជួប​​អ្នក​ចិត្តធម៌

 

សុនខ​សឹង​ក្លាយ​ជា​ខ្មោច​២០​ក្បាល ​ប្រែ​មុខមាត់​ថ្មី​ក្រោយ​ជួប​​អ្នក​ចិត្តធម៌

 

សុនខ​សឹង​ក្លាយ​ជា​ខ្មោច​២០​ក្បាល ​ប្រែ​មុខមាត់​ថ្មី​ក្រោយ​ជួប​​អ្នក​ចិត្តធម៌

 

សុនខ​សឹង​ក្លាយ​ជា​ខ្មោច​២០​ក្បាល ​ប្រែ​មុខមាត់​ថ្មី​ក្រោយ​ជួប​​អ្នក​ចិត្តធម៌

 

សុនខ​សឹង​ក្លាយ​ជា​ខ្មោច​២០​ក្បាល ​ប្រែ​មុខមាត់​ថ្មី​ក្រោយ​ជួប​​អ្នក​ចិត្តធម៌

 

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ឡេង ភារុណ
ប្រភព៖ Barkpost