អ្នកជំនាញ​ថា គណបក្សនយោបាយ​ត្រូវតែ​ព្រមព្រៀងគ្នា​ជាមុន​ក្នុង​យន្តការ​បោះឆ្នោត​បច្ចុប្បន្ន​ និពន្ធដោយ : សាយ មុន្នី​ VOA       September-30-2016, 9:00 am         572

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132អ្នកជំនាញ​ថា គណបក្សនយោបាយ​ត្រូវតែ​ព្រមព្រៀងគ្នា​ជាមុន​ក្នុង​យន្តការ​បោះឆ្នោត​បច្ចុប្បន្ន​