តើ​លើ​លោក​នេះ ពិត​ជាមាន​ប្រេត​មែនឬ​? និពន្ធដោយ : រ៉ឹម ភារី       September-30-2016, 10:30 am         2

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132តើ​លើ​លោក​នេះ ពិត​ជាមាន​ប្រេត​មែនឬ​?