មក​មើល​សំណង់​អគារ​ទាំង​១៥ ប្លែកៗ និង​ច្នៃប្រឌិត​ខ្ពស់ ក្នុង​ប្រទេស​ជប៉ុន

មូលហេតុ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ភ្ញៀវ​ទេសចរណ៍​ជាច្រើន ចង់​ទៅ​កំសាន្ត​ប្រទេស​ជប៉ុន គឺ​រាប់​មិន​អស់​ឡើយ ប៉ុន្តែ​ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​មូលហេតុ​មួយ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួក​គេ​ចង់​ទៅ​កំសាន្ត​នៅ​ទី​នោះ គឺ​ភាព​សម្បូរ​បែប និង​ប្រកប​ដោយ​ភាព​ច្នៃប្រឌិត នៃ​ស្ថាបត្យកម្ម​ទំនើប នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​មួយ​នេះ។ ប្រទេស​ជប៉ុន​ហាក់​បី​ដូច​ជា​គ្មាន​ដែន​កំណត់​ទាល់​តែ​សោះ ក្នុង​ការ​រចនា និង​សាង​សង់​សំណង់​អគារ ដែល​កើត​ចេញ​ពី​ការ​ច្នៃប្រឌិត និង​ស្រមើល​ស្រមៃ៕

 

តោះ! ទៅ​មើល​សំណង់​អគារ​ប្លែកៗ និង​ពោរ​ពេញ​ដោយ​ភាព​ច្នៃ​ប្រឌិត ក្នុង​ប្រទេស​ជប៉ុន ទាំង​អស់​គ្នា៖

 

១) សាលា​មត្តេយ្យ​មួយ ក្នុង​ប្រទេស​ជប៉ុន សាងសង់​ព័ទ្ធ​ជុំ​វិញ​ដើមឈើ

 

មក​មើល​សំណង់​អគារ​ទាំង​១៥ ប្លែកៗ និង​ច្នៃប្រឌិត​ខ្ពស់ ក្នុង​ប្រទេស​ជប៉ុន

 

២) សាលា​មត្តេយ្យ​មួយ ក្នុង​ប្រទេស​ជប៉ុន ស្តុក​ទឹកភ្លៀង​ធ្វើ​ជា​ត្លុក​ទឹក សម្រាប់​ក្មេង​លេង

 មក​មើល​សំណង់​អគារ​ទាំង​១៥ ប្លែកៗ និង​ច្នៃប្រឌិត​ខ្ពស់ ក្នុង​ប្រទេស​ជប៉ុន

 

៣) អគារ Ebisu East Gallery ស្ថិត​នៅ Shibuya នៃ​ទីក្រុង​តូក្យ៉ូ

 

មក​មើល​សំណង់​អគារ​ទាំង​១៥ ប្លែកៗ និង​ច្នៃប្រឌិត​ខ្ពស់ ក្នុង​ប្រទេស​ជប៉ុន

 

៤) ស្ថាបត្យករ​ជប៉ុន បង្កើត​ផ្ទះ​ឈើ​មួយ​ខ្នង សម្រាប់​ស្រ្តី​ចូល​និវត្តន៍ ២​នាក់

 

មក​មើល​សំណង់​អគារ​ទាំង​១៥ ប្លែកៗ និង​ច្នៃប្រឌិត​ខ្ពស់ ក្នុង​ប្រទេស​ជប៉ុន

 

៥) ផ្ទះ​តូច​មួយ ស្ថិត​ក្នុង​ទីក្រុង​តូក្យ៉ូ

 

មក​មើល​សំណង់​អគារ​ទាំង​១៥ ប្លែកៗ និង​ច្នៃប្រឌិត​ខ្ពស់ ក្នុង​ប្រទេស​ជប៉ុន

 

៦) ធនាគារ Sugamo Shinkin Bank ស្ថិត​ក្នុង​ទីក្រុង Kawaguchi

 

មក​មើល​សំណង់​អគារ​ទាំង​១៥ ប្លែកៗ និង​ច្នៃប្រឌិត​ខ្ពស់ ក្នុង​ប្រទេស​ជប៉ុន

 

៧) ឧទ្យាន Namba Parks ស្ថិត​ក្នុង​ទីក្រុង Osaka

 

មក​មើល​សំណង់​អគារ​ទាំង​១៥ ប្លែកៗ និង​ច្នៃប្រឌិត​ខ្ពស់ ក្នុង​ប្រទេស​ជប៉ុន

 

៨) អគារ​លំនៅ​ដ្ឋាន និង​ជា​សួនច្បារ ស្ថិត​ក្នុង​ទីក្រុង​តូក្យ៉ូ

 

មក​មើល​សំណង់​អគារ​ទាំង​១៥ ប្លែកៗ និង​ច្នៃប្រឌិត​ខ្ពស់ ក្នុង​ប្រទេស​ជប៉ុន

 

៩) អគារ Acros Building ស្ថិត​ក្នុង​ទីក្រុង Fukuoka

 

មក​មើល​សំណង់​អគារ​ទាំង​១៥ ប្លែកៗ និង​ច្នៃប្រឌិត​ខ្ពស់ ក្នុង​ប្រទេស​ជប៉ុន

 

១០) អគារ Ribbon Chapel ស្ថិត​ក្នុង​ទីក្រុង Hiroshima

 

មក​មើល​សំណង់​អគារ​ទាំង​១៥ ប្លែកៗ និង​ច្នៃប្រឌិត​ខ្ពស់ ក្នុង​ប្រទេស​ជប៉ុន

 

១១) អគារ​លំនៅ​ដ្ឋាន​ដែល​អាច​រំអិល​ចុះ​មក​ក្រោម​បាន

 

 មក​មើល​សំណង់​អគារ​ទាំង​១៥ ប្លែកៗ និង​ច្នៃប្រឌិត​ខ្ពស់ ក្នុង​ប្រទេស​ជប៉ុន

 

១២) អគារ Nakagin Capsule Tower ស្ថិត​ក្នុង​ទីក្រុង​តូក្យ៉ូ

 

មក​មើល​សំណង់​អគារ​ទាំង​១៥ ប្លែកៗ និង​ច្នៃប្រឌិត​ខ្ពស់ ក្នុង​ប្រទេស​ជប៉ុន

 

១៣) អគារ Apartments ស្ថិត​ក្នុង​ទីក្រុង​តូក្យ៉ូ

 

មក​មើល​សំណង់​អគារ​ទាំង​១៥ ប្លែកៗ និង​ច្នៃប្រឌិត​ខ្ពស់ ក្នុង​ប្រទេស​ជប៉ុន

 

១៤) ធនាគារ Sugamo Shinkin Bank ស្ថិត​នៅ Itabashi-ku

 

មក​មើល​សំណង់​អគារ​ទាំង​១៥ ប្លែកៗ និង​ច្នៃប្រឌិត​ខ្ពស់ ក្នុង​ប្រទេស​ជប៉ុន

 

 

១៥) អគារ​លំនៅ​ដ្ឋាន Nasu Teepee House ស្ថិត​ក្នុង​ទីក្រុង Nasu

 

មក​មើល​សំណង់​អគារ​ទាំង​១៥ ប្លែកៗ និង​ច្នៃប្រឌិត​ខ្ពស់ ក្នុង​ប្រទេស​ជប៉ុន

 

ប្រែសម្រួល ៖ សេង ឡុង
ប្រភព ៖ boredpanda