១៦ ប្រទេសដែលមានពលទាហ៊ាននារីសុទ្ធតែជាស្រីស្អាត

6 Videos


ជាទូទៅកងទ័ពនារីគឺតែងតែមានជានិច្ចសម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់លើសាកលលោកបើទោះបីជានៅមានចំនួនតិចជាងកងទ័ពបុរសយ៉ាងណាក៏ដោយ ។ ទាក់ទងជាមួយគ្នានេះដែរ ថ្ងៃនេះ «ប្រជាប្រិយ» នឹងលើកយកប្រទេសទាំង ១៦ ដែលមានវត្តមានស្រីស្អាតច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងជួរកងទ័ពការពារផ្ទៃប្រទេស ៕ (ប្រភព. Orzzzz) កុសល

ចង់ដឹងថា តើមានប្រទេសណាខ្លះសូមមើលការបង្ហាញជូនខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា ៖

១. ប្រទេសអ៊ុយក្រែន

១៦ ប្រទេសដែលមានពលទាហ៊ាននារីសុទ្ធតែជាស្រីស្អាត

២. ប្រទេសស៊ុយអែត

១៦ ប្រទេសដែលមានពលទាហ៊ាននារីសុទ្ធតែជាស្រីស្អាត

៣. សាធារណៈរដ្ឋឆែក

១៦ ប្រទេសដែលមានពលទាហ៊ាននារីសុទ្ធតែជាស្រីស្អាត

៤. ប្រទេសរុស្ស៊ី

១៦ ប្រទេសដែលមានពលទាហ៊ាននារីសុទ្ធតែជាស្រីស្អាត

៥. សហរដ្ឋអាមេរិក

១៦ ប្រទេសដែលមានពលទាហ៊ាននារីសុទ្ធតែជាស្រីស្អាត

៦. ប្រទេសរ៉ូម៉ានី

១៦ ប្រទេសដែលមានពលទាហ៊ាននារីសុទ្ធតែជាស្រីស្អាត

៧. ប្រទេសប៉ូឡូញ

១៦ ប្រទេសដែលមានពលទាហ៊ាននារីសុទ្ធតែជាស្រីស្អាត

៨. ប្រទេសអង់គ្លេស

១៦ ប្រទេសដែលមានពលទាហ៊ាននារីសុទ្ធតែជាស្រីស្អាត

៩. ប្រទេសតួកគី

១៦ ប្រទេសដែលមានពលទាហ៊ាននារីសុទ្ធតែជាស្រីស្អាត

១០. ប្រទេសកាណាដា

១៦ ប្រទេសដែលមានពលទាហ៊ាននារីសុទ្ធតែជាស្រីស្អាត

១១. ប្រទេសន័រវេស

១៦ ប្រទេសដែលមានពលទាហ៊ាននារីសុទ្ធតែជាស្រីស្អាត

១២. ប្រទេសក្រិច

១៦ ប្រទេសដែលមានពលទាហ៊ាននារីសុទ្ធតែជាស្រីស្អាត

១៣. ប្រទេសស៊ែរប៊ី

១៦ ប្រទេសដែលមានពលទាហ៊ាននារីសុទ្ធតែជាស្រីស្អាត

១៤. ប្រទេសបារាំង

១៦ ប្រទេសដែលមានពលទាហ៊ាននារីសុទ្ធតែជាស្រីស្អាត

១៥. ប្រទេសអ៊ីស្រាអែល

១៦ ប្រទេសដែលមានពលទាហ៊ាននារីសុទ្ធតែជាស្រីស្អាត

១៦. ប្រទេសអូស្ត្រាលី

១៦ ប្រទេសដែលមានពលទាហ៊ាននារីសុទ្ធតែជាស្រីស្អាត