៨គំនិត ដើម្បី “​សម្ព័ន្ធភាពនៅកន្លែងធ្វើការ” កាន់តែប្រសើរ

ក្នុងជិវិតការងារ សម្ព័ន្ធភាព​រវាងគ្នា និងគ្នា របស់​បុគ្គលិកគ្រប់រូប​ ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ ជារឿងសំខាន់។ ការ​រក្សា និង​បង្កើន​សម្ព័ន្ធភាព ជាមួយមិត្ត​រួមការងារ ផ្ដល់ឲ្យ​យើង​នូវ​គុណប្រយោជន៍​ជាច្រើន​​។

គេហទំព័រ ខេមបូមេក​ សូមលើកយក​នូវ​ ៨ចំណុច ដែល​អាចជួយជម្រុញ​ទំនាក់ទំនង​របស់​លោកអ្នក​ ជាមួយ​នឹង​អ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាបាន។ សូមពិចារណាលើឥរិយាបទ ទាំង​៨ខាងក្រោម ហើយ​សាកយកទៅ​អនុវត្ត​នៅ​កន្លែងធ្វើការ នោះ​លោកអ្នកអាច​នឹង​ពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពនៅកន្លែងធ្វើការ​បាន​កាន់តែប្រសើរ។

1. “គិតមុនគូរ”

៨គំនិត ដើម្បី “​សម្ព័ន្ធភាពនៅកន្លែងធ្វើការ” កាន់តែប្រសើរ

ត្រិះរិះឲ្យ​បាន​ដិតដល់ មុន​នឹង​និយាយអ្វីម្យ៉ាង។

2. “ខ្លីតែខ្លឹម”

៨គំនិត ដើម្បី “​សម្ព័ន្ធភាពនៅកន្លែងធ្វើការ” កាន់តែប្រសើរ

និយាយត្រង់ទៅត្រង់មក ខ្លីៗសង្ខេបៗ ។

3. “និយាយឲ្យងាយយល់”

៨គំនិត ដើម្បី “​សម្ព័ន្ធភាពនៅកន្លែងធ្វើការ” កាន់តែប្រសើរ

មានហេតុផល សម្រាប់គ្រប់សម្ដីដែលលើកឡើង។

4. “ទទួលស្គាល់”

៨គំនិត ដើម្បី “​សម្ព័ន្ធភាពនៅកន្លែងធ្វើការ” កាន់តែប្រសើរ

ទោះក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយ សូមទទួលយក​ការពិត នៃ​លទ្ធផលដែលអ្នកបានធ្វើ។

5. “សម្លេង គ្រប់គ្រងស្ថានការណ៍”

៨គំនិត ដើម្បី “​សម្ព័ន្ធភាពនៅកន្លែងធ្វើការ” កាន់តែប្រសើរ

ហ្វឹកហាត់ប្រើប្រាស់ និង​លើកដាក់​​សម្លេងឲ្យបាន​ប្រសើរ គួរឲ្យ​ចង់ស្ដាប់។

6. “ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង”

៨គំនិត ដើម្បី “​សម្ព័ន្ធភាពនៅកន្លែងធ្វើការ” កាន់តែប្រសើរ

ជឿជាក់លើខ្លួនឯង ក្លាហាន​ក្នុង​ការ​បង្ហាញគំនិត​របស់​អ្នក។

7. “គោរពពាក្យសន្យា”

៨គំនិត ដើម្បី “​សម្ព័ន្ធភាពនៅកន្លែងធ្វើការ” កាន់តែប្រសើរ

ពាក្យសន្យាចំណុះទាំងស្រុង​ឲ្យ​សេចក្ដីសង្ឃឹម បើ​អ្នកហ៊ានសន្យា នោះ​អ្នក​ត្រូវតែមាន​សង្ឃឹមថាអ្នកប្រាកដជាធ្វើវាបាន។

8. “សិល្បៈនៃការលួងលោម”

៨គំនិត ដើម្បី “​សម្ព័ន្ធភាពនៅកន្លែងធ្វើការ” កាន់តែប្រសើរ

 

ប្រើប្រាស់ជំនាញក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូល ទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍។

  • ៨គំនិត ដើម្បី “​សម្ព័ន្ធភាពនៅកន្លែងធ្វើការ” កាន់តែប្រសើរ已关闭评论
  • 26 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/10/01  Category:កីឡា
Tags: