នេះ​នែក !ចង់​បាន Themes លើ​ iOS បែប​ហ្នឹង​អត់?

នេះ​នែក​ Themes ថ្មី​នៅ​លើ iOS ប្រិយ​មិត្ត​អាច​​ដំឡើង​លើ iPhone ឬ iDevices មួយ​ចំនួន​ទៀត បាន​យ៉ាង​រីករាយ ជាមួយ​Themes ដ៏​ស្រស់ស្អាត​មួយ​នេះ វា​មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​ជា​ច្រើន  ជាពិសសេស​គឺ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ iCon របស់ iDevices របស់​អ្នក​ ទាំង​អស់​ ឲ្យ​មាន​រាង​មូលជុំបី​​ដូ​ចជា​​ផែនដី​អញ្ចឹង។

នៅ​ចាំ​អី​ទៀត​ សាក​ល្ប​ង​ប្រើ​ទាំង​អស់​ដោយ​អនុវត្តន៍​តាម​​វីដេអូ​ខាងក្រោម៖

ដោយ៖ ហុង