តួព្រះអង្គ​ម្ចាស់ Park Bo Gum គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់​តាំង​ពី​ក្មេង

មិន​ត្រឹម​តែ​មាន​រូប​រាង​ស្រស់​សង្ហា និង​មាន​សមត្ថភាព​សម្ដែង​បាន​យ៉ាង​ល្អ​នោះ​ទេ រូប​ភាព​កាល​ពី​យុវភាព​របស់​តារា​សម្ដែង Park Bo Gum បាន​បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​ថា​ប្រុស​ស្អាត​រូប​នេះ​គឺ​គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់​តាំង​ពី​តូច​ក្រូច​ឆ្មា។

 

តួព្រះអង្គ​ម្ចាស់ Park Bo Gum គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់​តាំង​ពី​ក្មេង

 

ទន្ទឹម​នឹង​កំណើន​នៃ​ទស្សនិកជន​រឿង​ភាគ “Moonlight Drawn by Clouds” កាន់​តែ​កើន​ឡើង ប្រជាប្រិយ​ភាព​តារា​សម្ដែង Park Bo Gum ដែល​ជា​តួឯក​ប្រុស​ក្នុង​ឡើង​ក៏​ស្ទុះ​ឡើង​ដូច​គ្នា។ ថ្មី​ៗ​នេះ រូប​ថត​កាល​ពី​កុមារភាព​របស់​តារា​សម្ដែង​វ័យ​ក្មេង​រូប​នេះ​ត្រូវ​បាន​រើ​កកាយ​ឡើង​វិញ។ នៅ​ក្នុង​រូប​ទាំង​អស់​នេះ គេ​ឃើញ​ថា​ប្រុស​ស្អាត​កើត​ឆ្នាំ​១៩៩៣​មាន​រូបរាង​ទ្រលុកទ្រលន់​គួរ​ឲ្យ​ក្នាញ់៕

 

តួព្រះអង្គ​ម្ចាស់ Park Bo Gum គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់​តាំង​ពី​ក្មេង

 

តួព្រះអង្គ​ម្ចាស់ Park Bo Gum គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់​តាំង​ពី​ក្មេង

 

តួព្រះអង្គ​ម្ចាស់ Park Bo Gum គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់​តាំង​ពី​ក្មេង

 

តួព្រះអង្គ​ម្ចាស់ Park Bo Gum គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់​តាំង​ពី​ក្មេង

 

តួព្រះអង្គ​ម្ចាស់ Park Bo Gum គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់​តាំង​ពី​ក្មេង

 

តួព្រះអង្គ​ម្ចាស់ Park Bo Gum គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់​តាំង​ពី​ក្មេង

 

តួព្រះអង្គ​ម្ចាស់ Park Bo Gum គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់​តាំង​ពី​ក្មេង

 

តួព្រះអង្គ​ម្ចាស់ Park Bo Gum គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់​តាំង​ពី​ក្មេង

 

តួព្រះអង្គ​ម្ចាស់ Park Bo Gum គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់​តាំង​ពី​ក្មេង

 

តួព្រះអង្គ​ម្ចាស់ Park Bo Gum គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់​តាំង​ពី​ក្មេង

 

តួព្រះអង្គ​ម្ចាស់ Park Bo Gum គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់​តាំង​ពី​ក្មេង

 

តួព្រះអង្គ​ម្ចាស់ Park Bo Gum គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់​តាំង​ពី​ក្មេង

 

ចុចអាន៖ចំនួន​អ្នក​មើល “Scarlet Heart: Ryeo” បន្ត​ធ្លាក់​ចុះ ខណៈ “Moonlight” កើន​ដល់​២០%

 

ប្រែ​សម្រួល៖ សុវណ្ណផៃ
ប្រភព៖gossip