មើល​ការិយាល័យ​ស្អាត​បំផុត​របស់​ Google នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក

ការិយាល័យ​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ Google មិន​មែន​មាន​ទីតាំង​តែ​នៅ​​ទីក្រុង​ Mountain View នា​រដ្ឋ​ California ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ការិយាល័យ​នៅ​តាម​ប្រទេស​ជា​ច្រើន​ទៀត​ក៏​រចនា​រូបរាង​មិន​ធម្មតា​ដែរ។

 

​@ ប្រទេស​រុស្សី

 

មើល​ការិយាល័យ​ស្អាត​បំផុត​របស់​ Google នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក

 

@ ​ទីក្រុង​ Toronto ​ប្រទេស​កាណាដា

 

មើល​ការិយាល័យ​ស្អាត​បំផុត​របស់​ Google នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក

 

មើល​ការិយាល័យ​ស្អាត​បំផុត​របស់​ Google នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក

 

@ ប្រទេស​អ៊ីតាលី

 

មើល​ការិយាល័យ​ស្អាត​បំផុត​របស់​ Google នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក

 

@ ទីក្រុង​ Washington

 

មើល​ការិយាល័យ​ស្អាត​បំផុត​របស់​ Google នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក

 

មើល​ការិយាល័យ​ស្អាត​បំផុត​របស់​ Google នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក

 

@ ប្រទេស​អៀរឡង់

 

មើល​ការិយាល័យ​ស្អាត​បំផុត​របស់​ Google នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក

 

មើល​ការិយាល័យ​ស្អាត​បំផុត​របស់​ Google នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក

 

@ ប្រទេស​ស្វីស

 

មើល​ការិយាល័យ​ស្អាត​បំផុត​របស់​ Google នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក

 

@ ខេត្ត​ Ontario ប្រទេស​កាណាដា

 

មើល​ការិយាល័យ​ស្អាត​បំផុត​របស់​ Google នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក

 

@ ប្រទេស​បារាំង

 

មើល​ការិយាល័យ​ស្អាត​បំផុត​របស់​ Google នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក

 

ចុច​អាន៖ និស្សិត​ IT ពិការ​ភ្នែក​ តស៊ូ​រហូត​​​ក្លាយ​ជា​ទីប្រឹក្សា​ប៉ាតង់​​​​​ក្រុមហ៊ុន​​​ Google

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង
ប្រភព៖ Zing​​​​​