តារាប្រុសកូរ៉េ ៦ ដួង ជាប់ឈ្មោះសាច់ដុំក្បាលពោះស្អាត

6 Videos


បុរសៗមួយចំនួនធំប្រាកដជាដឹងថា វាមិនមែនងាយស្រួលនោះទេ ដើម្បីអាចទទួលបានរាងកាយមាំមួន សម្បូរសាច់ដុំកង់ៗ អាចទាក់ទាញក្រសែភ្នែកនារីៗបាន ព្រោះវាត្រូវឆ្លងកាត់ការប្រឹងប្រែងហាត់ប្រាណជារៀងរាល់ថ្ងៃ ។ តារាប្រុសមួយចំនួនធំក៏ដូចគ្នា ពួកគេសុទ្ធតែធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលលំបាកជាច្រើន ទម្រាំអាចមានរាងកាយដ៏ទាក់ទាញដល់មិត្តៗអ្នកគាំទ្រ ។

ខាងក្រោមនេះ ជាបញ្ជីឈ្មោះតារាកូរ៉េ ៦ រូបដែលខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំង ទម្រាំបានរាងកាយពោរពេញដោយសាច់ដុំកង់ៗយកចេញពីសារព័ត៌មាន The Korea Herald ៖
១/ សមាជិកក្រុម Exo លោក Kai

តារាប្រុសកូរ៉េ ៦ ដួង ជាប់ឈ្មោះសាច់ដុំក្បាលពោះស្អាត

២/ តារាចម្រៀង Hwang Chi-yeul

តារាប្រុសកូរ៉េ ៦ ដួង ជាប់ឈ្មោះសាច់ដុំក្បាលពោះស្អាត

៣/ សមាជិកក្រុម JYJ លោក Jaejoong

តារាប្រុសកូរ៉េ ៦ ដួង ជាប់ឈ្មោះសាច់ដុំក្បាលពោះស្អាត

៤/ តារាសម្តែង Park Bo-gum

តារាប្រុសកូរ៉េ ៦ ដួង ជាប់ឈ្មោះសាច់ដុំក្បាលពោះស្អាត

៥/ សមាជិកក្រុម SHINee លោក Minho

តារាប្រុសកូរ៉េ ៦ ដួង ជាប់ឈ្មោះសាច់ដុំក្បាលពោះស្អាត

៦/ តារាសមែ្តង Song Joongki

តារាប្រុសកូរ៉េ ៦ ដួង ជាប់ឈ្មោះសាច់ដុំក្បាលពោះស្អាត

ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ ឡបលីផប)