អ្នក​រចនា​បណ្ដោង​ខ្សែករ​ប្រឡែង​សុដន់ បង្ហាញ​អាវ​យឺត​ថ្មី​ធ្វើ​ឲ្យ​នារី​ជប៉ុន​ចាប់​អារម្មណ៍

អាវយឺតដែលធ្វើឲ្យអ្នកពាក់មើលទៅដូចជាកំពុងតែពាក់អាវរហែកចេញអាវទ្រនាប់ និងគល់សុដន់ទំហំ D-Cup កំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីនារីៗនៅជប៉ុន។

ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអ្នកយកព័ត៌មាន លោក Takayuki Fukuzawa ដែលជាអ្នករចនាអាវមួយនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថា ពេលធ្វើដំបូងគាត់គ្រាន់តែចង់ឃើញពីប្រតិកម្មតបរបស់អ្នករាល់គ្នាចំពោះអាវមួយនេះ ចង់ដឹងថាវាធ្វើឲ្យគេសើច ឬ ធ្វើឲ្យគេមិនពេញចិត្ត ។ គាត់បានបន្តទៀតថា ពីដំបូងគាត់ពិតជាព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីប្រតិកម្មរបស់ស្ត្រី ខណៈដែលគាត់ទទួលបានការសរសើរជាច្រើនពីសំណាក់បុរសៗ ប៉ុន្តែជាលទ្ធផលនារីជាច្រើនបានចាប់អារម្មណ៍នឹងអាវយឺតរបស់គាត់ នឹងបានប្រាប់គាត់ថាអាវដែលគាត់រចនាចេញមកពិតជាល្អ និងធ្វើឲ្យនាងញញឹមក្រោយពីពាក់វា។

បើទោះបីជាអាវមួយនេះរចនាសម្រាប់មនុស្សស្រី ប៉ុន្តែបុរសជាច្រើនក៏បានធ្វើការកុម្មង់ទិញសម្រាប់ពាក់ខ្លួនឯងផងដែរ។ សម្រាប់អាវនេះលោក Takayuki Fukuzawa បានដាក់លក់ក្នុងទីផ្សារក្នុងតម្លៃ ៣៥ ដុល្លារ ។

អ្នក​រចនា​បណ្ដោង​ខ្សែករ​ប្រឡែង​សុដន់ បង្ហាញ​អាវ​យឺត​ថ្មី​ធ្វើ​ឲ្យ​នារី​ជប៉ុន​ចាប់​អារម្មណ៍
អ្នក​រចនា​បណ្ដោង​ខ្សែករ​ប្រឡែង​សុដន់ បង្ហាញ​អាវ​យឺត​ថ្មី​ធ្វើ​ឲ្យ​នារី​ជប៉ុន​ចាប់​អារម្មណ៍

អ្នក​រចនា​បណ្ដោង​ខ្សែករ​ប្រឡែង​សុដន់ បង្ហាញ​អាវ​យឺត​ថ្មី​ធ្វើ​ឲ្យ​នារី​ជប៉ុន​ចាប់​អារម្មណ៍

អ្នក​រចនា​បណ្ដោង​ខ្សែករ​ប្រឡែង​សុដន់ បង្ហាញ​អាវ​យឺត​ថ្មី​ធ្វើ​ឲ្យ​នារី​ជប៉ុន​ចាប់​អារម្មណ៍

 

អ្នក​រចនា​បណ្ដោង​ខ្សែករ​ប្រឡែង​សុដន់ បង្ហាញ​អាវ​យឺត​ថ្មី​ធ្វើ​ឲ្យ​នារី​ជប៉ុន​ចាប់​អារម្មណ៍

 

អ្នក​រចនា​បណ្ដោង​ខ្សែករ​ប្រឡែង​សុដន់ បង្ហាញ​អាវ​យឺត​ថ្មី​ធ្វើ​ឲ្យ​នារី​ជប៉ុន​ចាប់​អារម្មណ៍

គួរបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថា លោក Takayuki Fukuzawa ធ្លាប់បានរចនាបណ្ដោងខ្សែករប្រឡែងសុដន់ ដ៏ល្បីល្បាញម្ដងរួចមកហើយ ហើយអាវយឺតនេះគឺជាស្នាដៃល្បីមួយទៀតរបស់គាត់៕

អ្នក​រចនា​បណ្ដោង​ខ្សែករ​ប្រឡែង​សុដន់ បង្ហាញ​អាវ​យឺត​ថ្មី​ធ្វើ​ឲ្យ​នារី​ជប៉ុន​ចាប់​អារម្មណ៍អ្នក​រចនា​បណ្ដោង​ខ្សែករ​ប្រឡែង​សុដន់ បង្ហាញ​អាវ​យឺត​ថ្មី​ធ្វើ​ឲ្យ​នារី​ជប៉ុន​ចាប់​អារម្មណ៍

អ្នក​រចនា​បណ្ដោង​ខ្សែករ​ប្រឡែង​សុដន់ បង្ហាញ​អាវ​យឺត​ថ្មី​ធ្វើ​ឲ្យ​នារី​ជប៉ុន​ចាប់​អារម្មណ៍

អ្នក​រចនា​បណ្ដោង​ខ្សែករ​ប្រឡែង​សុដន់ បង្ហាញ​អាវ​យឺត​ថ្មី​ធ្វើ​ឲ្យ​នារី​ជប៉ុន​ចាប់​អារម្មណ៍

អ្នក​រចនា​បណ្ដោង​ខ្សែករ​ប្រឡែង​សុដន់ បង្ហាញ​អាវ​យឺត​ថ្មី​ធ្វើ​ឲ្យ​នារី​ជប៉ុន​ចាប់​អារម្មណ៍អ្នក​រចនា​បណ្ដោង​ខ្សែករ​ប្រឡែង​សុដន់ បង្ហាញ​អាវ​យឺត​ថ្មី​ធ្វើ​ឲ្យ​នារី​ជប៉ុន​ចាប់​អារម្មណ៍

អ្នក​រចនា​បណ្ដោង​ខ្សែករ​ប្រឡែង​សុដន់ បង្ហាញ​អាវ​យឺត​ថ្មី​ធ្វើ​ឲ្យ​នារី​ជប៉ុន​ចាប់​អារម្មណ៍
អ្នក​រចនា​បណ្ដោង​ខ្សែករ​ប្រឡែង​សុដន់ បង្ហាញ​អាវ​យឺត​ថ្មី​ធ្វើ​ឲ្យ​នារី​ជប៉ុន​ចាប់​អារម្មណ៍

អ្នក​រចនា​បណ្ដោង​ខ្សែករ​ប្រឡែង​សុដន់ បង្ហាញ​អាវ​យឺត​ថ្មី​ធ្វើ​ឲ្យ​នារី​ជប៉ុន​ចាប់​អារម្មណ៍

 

អ្នក​រចនា​បណ្ដោង​ខ្សែករ​ប្រឡែង​សុដន់ បង្ហាញ​អាវ​យឺត​ថ្មី​ធ្វើ​ឲ្យ​នារី​ជប៉ុន​ចាប់​អារម្មណ៍
អ្នក​រចនា​បណ្ដោង​ខ្សែករ​ប្រឡែង​សុដន់ បង្ហាញ​អាវ​យឺត​ថ្មី​ធ្វើ​ឲ្យ​នារី​ជប៉ុន​ចាប់​អារម្មណ៍
អ្នក​រចនា​បណ្ដោង​ខ្សែករ​ប្រឡែង​សុដន់ បង្ហាញ​អាវ​យឺត​ថ្មី​ធ្វើ​ឲ្យ​នារី​ជប៉ុន​ចាប់​អារម្មណ៍
អ្នក​រចនា​បណ្ដោង​ខ្សែករ​ប្រឡែង​សុដន់ បង្ហាញ​អាវ​យឺត​ថ្មី​ធ្វើ​ឲ្យ​នារី​ជប៉ុន​ចាប់​អារម្មណ៍

 

  • អ្នក​រចនា​បណ្ដោង​ខ្សែករ​ប្រឡែង​សុដន់ បង្ហាញ​អាវ​យឺត​ថ្មី​ធ្វើ​ឲ្យ​នារី​ជប៉ុន​ចាប់​អារម្មណ៍已关闭评论
  • 8 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/10/01  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: