ស្រីក្មេងម្នាក់ប្រើពាក្យថា ស្រឡាញ់ខ្ញុំទេ?

ភ្នំពេញ៖ រឿងពិតក្នុងសង្គម ប្លែកៗ/ នៅក្នុងអាខោន Facebook មួយដែលស្រីក្មេងម្នាក់ប្រើពាក្យថា ស្រឡាញ់ខ្ញុំទេ? មានក្មេងស្រី ម្នាក់គាត់បានបង្ហាញ រូបថត របស់គាត់ ត្រឹមតែពាក់កណ្តាល ដងខ្លួន ដោយគាត់ចង់បញ្ជាក់ថា ម្រាមដៃម្រាមជើង
មានគ្រប់ចំនួន នាងចង់បញ្ជាក់ថា កាយសម្បទាល្អឥតខ្ចោះ ប៉ុន្តនាងមិនទាន់បង្ហាញ រង្វង់មុខរបស់នាងឡើយ ។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលប្លែកនាងបានសសេរ នៅក្នុងអាខោនរបស់នាងថា(ស្រឡាញ់ខ្ញុំទេ?) ចំពោះសំណួរនេះទុកជូនប្រីយ៍មិត្ត អ្នកអាន ក្នុងបណ្តាញ សង្គម ជាអ្នកវិភាគចុះ តើ!មាននយ័យ៉ាងដូចម្តេច?
សម្រាប់សង្គម បច្ចុប្បន្ន។
បើតាមការវិភាគ និងផ្តល់យោបល់ពីមិត្តអ្នកអានបានប្រាប់មកថា នាងមានការយល់ដឹងច្រើនក្នុងសង្គម នាងពិតជាមិនធម្មតា មែន ។
ជាមួយគ្នានេះ យើងខ្ញុំក៏សុំអភយ័ទោស ចំពោះក្មួយស្រី ដ៏អស្ចារ្យមកចុះផ្សាយ ជាសាធារណះក្នុងគោលបំណងចង់បង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់ ក្តីអាណិតអាសូរ ដោយមិនរើសអើង ចំពោះស្រ្តីជាពិសេសលើរូបសម្ភស្ស តែប៉ុណ្ណោះ ៕