រូបថត ១៤ សន្លឹកបង្ហាញភាពជិតស្និទ្ធរវាងតារាកូរ៉េ និង តារាលោកខាងលិច

6 Videos


អ្នកគ្រប់គ្នាអាចជាមិនដឹងថា តារាកូរ៉េមួយចំនួនមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធយ៉ាងណាជាមួយនឹងតារានៅលោកខាងលិចនោះទេ ។ ជឿថា អ្នកប្រាកដជាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ប្រសិនបើអ្នកដឹងពីទំនាក់ទំនងរវាងពួកគេម្នាក់ៗ ។ ខាងក្រោមនេះ ជារូបថត ១៧ សន្លឹក បង្ហាញពីភាពជិតស្និទ្ធរវាងតារាកូរ៉េ និង តារានៅលោកខាងលិចល្បីៗឈ្មោះ ៖

១/ ក្រុម T-ARA និង លោក Wiz Khalifa

រូបថត ១៤ សន្លឹកបង្ហាញភាពជិតស្និទ្ធរវាងតារាកូរ៉េ និង តារាលោកខាងលិច

២/ នាង Tiffany និង លោក Tom Hiddleston

រូបថត ១៤ សន្លឹកបង្ហាញភាពជិតស្និទ្ធរវាងតារាកូរ៉េ និង តារាលោកខាងលិច

៣/ នាង Tiffany និង លោក Brad Pitt

រូបថត ១៤ សន្លឹកបង្ហាញភាពជិតស្និទ្ធរវាងតារាកូរ៉េ និង តារាលោកខាងលិច

៤/ ក្រុម Crayon Pop និង នាង Lady Gaga

រូបថត ១៤ សន្លឹកបង្ហាញភាពជិតស្និទ្ធរវាងតារាកូរ៉េ និង តារាលោកខាងលិច

៥/ G-Dragon និង លោក Pharrell

រូបថត ១៤ សន្លឹកបង្ហាញភាពជិតស្និទ្ធរវាងតារាកូរ៉េ និង តារាលោកខាងលិច

៦/ PSY និង លោក Snoop Dogg

រូបថត ១៤ សន្លឹកបង្ហាញភាពជិតស្និទ្ធរវាងតារាកូរ៉េ និង តារាលោកខាងលិច

៧/ ផលិតករក្នុងផលិតកម្ម YG និង លោក Skrillex

រូបថត ១៤ សន្លឹកបង្ហាញភាពជិតស្និទ្ធរវាងតារាកូរ៉េ និង តារាលោកខាងលិច

៨/ នាង CL និង លោក ASAP Rocky

រូបថត ១៤ សន្លឹកបង្ហាញភាពជិតស្និទ្ធរវាងតារាកូរ៉េ និង តារាលោកខាងលិច

៩/ 2NE1 និង លោក Jeremy Scott

រូបថត ១៤ សន្លឹកបង្ហាញភាពជិតស្និទ្ធរវាងតារាកូរ៉េ និង តារាលោកខាងលិច

១០/ PSY និង លោក Justin Bieber

រូបថត ១៤ សន្លឹកបង្ហាញភាពជិតស្និទ្ធរវាងតារាកូរ៉េ និង តារាលោកខាងលិច

១១/ នាង Lee Hyori និង នាង Jessica Alba

រូបថត ១៤ សន្លឹកបង្ហាញភាពជិតស្និទ្ធរវាងតារាកូរ៉េ និង តារាលោកខាងលិច

១២/ នាង CL និង លោក Will Smith និង កូនប្រុស Jaden Smith

រូបថត ១៤ សន្លឹកបង្ហាញភាពជិតស្និទ្ធរវាងតារាកូរ៉េ និង តារាលោកខាងលិច

១៣/ នាង Dara និង លោក Justin Bieber

រូបថត ១៤ សន្លឹកបង្ហាញភាពជិតស្និទ្ធរវាងតារាកូរ៉េ និង តារាលោកខាងលិច

១៤/ ក្រុម Girls’ Generation និង លោក Bill Murray

រូបថត ១៤ សន្លឹកបង្ហាញភាពជិតស្និទ្ធរវាងតារាកូរ៉េ និង តារាលោកខាងលិច

ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ កូរ៉េបូ)

  • រូបថត ១៤ សន្លឹកបង្ហាញភាពជិតស្និទ្ធរវាងតារាកូរ៉េ និង តារាលោកខាងលិច已关闭评论
  • 8 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/10/01  Category:សិល្បៈ