តើ​អ្នក​ដឹង​ទេ​ថា​អាយុ​របស់​អ្នក​ត្រូវ​គេ​ប៉ុន្មាន​ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​?

មនុស្សយើង​ម្នាក់​ចាំបាច់​ត្រូវ​គេង​ដើម្បី​សំរាក​ពី​ការនឿយហត់​ដែល​បាន​ពេញ​ ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​ៗ ។ហើយតើ​អ្នក​ដឹង​ទេ​ថា​អាយុ​របស់​អ្នក​ត្រូវ​គេ​ប៉ុន្មាន​ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​ ដើម្បីសមស្រប​ទៅតាម​អាយុ​របស់​យើង​មា្នក់ៗ ។

ខាងក្រោមនេះជាចំនួន​ម៉ោង​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​គេង​អោយ​សម​ស្រប​ទៅ​តាម​អាយុ​របស់​អ្នក​

 • សំរាប់​ក្មេង​ទើប​នឹង​កើត​ ទៅ​អាយុ​២​ខែ​ ពួក​គេ​ត្រូវ​គេង​ចន្លោះ​ពី​ ១២ ទៅ ១៨ ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​
 • សំរាប់​ក្មេង​អាយុ​៣​ខែ ទៅ ១ឆ្នាំ ពួកគេ​ត្រូវ​គេង​ចន្លោះ​ពី ១៤ ទៅ ១៥ ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​
 • សំរាប់​ក្មេង​អាយុ​១​ឆ្នាំ​ទៅ​៣​ឆ្នាំ ពួក​គេ​ត្រូវ​គេង​ចន្លោះ​ពី​ ១២ ទៅ ១៤ ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​
 • សំរាប់​ក្មេង​អាយុ​៣​ឆ្នាំ​ទៅ​៥​ឆ្នាំ ពួក​គេ​ត្រូវ​គេ​គេង​ចន្លោះ​ពី ១១ ទៅ ១៣ ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​
 • សំរាប់​អាយុ​៥​ឆ្នាំ​ទៅ​១២​ឆ្នាំ ពួកគេ​ត្រូវ​គេង​ចន្លោះ​ពី ១០ ទៅ ១១ ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​
 • សំរាប់​អាយុ​១២​ឆ្នាំ​ទៅ​១៨​ឆ្នាំ ពួកគេ​ត្រូវ​គេង​ចន្លោះ​ពី ៨.៥ ទៅ ៩.២៥ ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​
 • សំរាប់​មនុស្ស​វ័យ​ជំទង់​អាយុ​ចាប់​ពី​១៨​ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​ ពួក​គេ​ត្រូវ​គេង​ចន្លោះ​ពី ៧ ទៅ ៩ ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ។

តើ​អ្នក​ដឹង​ទេ​ថា​អាយុ​របស់​អ្នក​ត្រូវ​គេ​ប៉ុន្មាន​ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​?

ប្រភព៖ Helthguide
ដោយ៖Elen

 • តើ​អ្នក​ដឹង​ទេ​ថា​អាយុ​របស់​អ្នក​ត្រូវ​គេ​ប៉ុន្មាន​ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​?已关闭评论
 • 3 views
 • Hide Sidebar
  A+
Publish on:2016/10/01  Category:កំសាន្ត
Tags: