​ចំណាយ​ពេល​ ២ ឆ្នាំ​​ទុក​​​សក់​ឲ្យ​វែង​ដើម្បី​កាត់​បរិច្ចាគ​​ជា​សក់​ពាក់​សម្រាប់​ក្មេង​​កើត​ជំងឺ​មហារីក

ក្មេងប្រុសអាយុ ៨ ឆ្នាំម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Thomas Moore បានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនរំភើបចិត្ត ក្រោយដឹងថាក្មេងប្រុសស្បែកខ្មៅរូបនេះ សុខចិត្តទុកសក់ឲ្យវែងអស់រយៈពេល ២ ឆ្នាំដោយមិនខ្វល់ពីការបង្អាប់របស់មិត្តរួមថ្នាក់ ដើម្បីកាត់សក់នោះបរិច្ចាគទៅធ្វើជាសក់ពាក់សម្រាប់ក្មេងៗ ដែលបានកើតជំងឺមហារីក។

ក្មេងតូចចិត្តល្អនេះ មានគំនិតទុកសក់ដើម្បីបរិច្ចាគនេះចាប់តាំងពីគេបានឃើញម្ដាយរបស់គេទស្សនាវីដេអូមួយនៅលើ Facebook កាលពី ២ ឆ្នាំមុនដែលវាបានបង្ហាញពីក្មេងស្រីម្នាក់ត្រូវជ្រុះសក់អស់ពីក្បាល ព្រោះតែការកើតជំងឺមហារីក ។ រហូតដល់ពេលនេះគេគិតថាសក់របស់គេវែងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កាត់ធ្វើជាសក់ពាក់បាន គេក៏សម្រេចចិត្តកាត់វាបរិច្ចាគតែម្ដងទៅ។

ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះបានបង្ហាញដល់ពិភពលោកថា ធ្វើអំពើល្អមិនចាំបាច់ទាល់អ្នកមានលុយច្រើននោះទេ គ្រាន់តែធ្វើអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃ មិនថាជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្ត ឬ ការផ្ដល់នូវស្នាមញញឹមនោះទេ៕

​ចំណាយ​ពេល​ ២ ឆ្នាំ​​ទុក​​​សក់​ឲ្យ​វែង​ដើម្បី​កាត់​បរិច្ចាគ​​ជា​សក់​ពាក់​សម្រាប់​ក្មេង​​កើត​ជំងឺ​មហារីក

​ចំណាយ​ពេល​ ២ ឆ្នាំ​​ទុក​​​សក់​ឲ្យ​វែង​ដើម្បី​កាត់​បរិច្ចាគ​​ជា​សក់​ពាក់​សម្រាប់​ក្មេង​​កើត​ជំងឺ​មហារីក​ចំណាយ​ពេល​ ២ ឆ្នាំ​​ទុក​​​សក់​ឲ្យ​វែង​ដើម្បី​កាត់​បរិច្ចាគ​​ជា​សក់​ពាក់​សម្រាប់​ក្មេង​​កើត​ជំងឺ​មហារីក​ចំណាយ​ពេល​ ២ ឆ្នាំ​​ទុក​​​សក់​ឲ្យ​វែង​ដើម្បី​កាត់​បរិច្ចាគ​​ជា​សក់​ពាក់​សម្រាប់​ក្មេង​​កើត​ជំងឺ​មហារីក

​ចំណាយ​ពេល​ ២ ឆ្នាំ​​ទុក​​​សក់​ឲ្យ​វែង​ដើម្បី​កាត់​បរិច្ចាគ​​ជា​សក់​ពាក់​សម្រាប់​ក្មេង​​កើត​ជំងឺ​មហារីក​ចំណាយ​ពេល​ ២ ឆ្នាំ​​ទុក​​​សក់​ឲ្យ​វែង​ដើម្បី​កាត់​បរិច្ចាគ​​ជា​សក់​ពាក់​សម្រាប់​ក្មេង​​កើត​ជំងឺ​មហារីក​ចំណាយ​ពេល​ ២ ឆ្នាំ​​ទុក​​​សក់​ឲ្យ​វែង​ដើម្បី​កាត់​បរិច្ចាគ​​ជា​សក់​ពាក់​សម្រាប់​ក្មេង​​កើត​ជំងឺ​មហារីក

​ចំណាយ​ពេល​ ២ ឆ្នាំ​​ទុក​​​សក់​ឲ្យ​វែង​ដើម្បី​កាត់​បរិច្ចាគ​​ជា​សក់​ពាក់​សម្រាប់​ក្មេង​​កើត​ជំងឺ​មហារីក

​ចំណាយ​ពេល​ ២ ឆ្នាំ​​ទុក​​​សក់​ឲ្យ​វែង​ដើម្បី​កាត់​បរិច្ចាគ​​ជា​សក់​ពាក់​សម្រាប់​ក្មេង​​កើត​ជំងឺ​មហារីក

​ចំណាយ​ពេល​ ២ ឆ្នាំ​​ទុក​​​សក់​ឲ្យ​វែង​ដើម្បី​កាត់​បរិច្ចាគ​​ជា​សក់​ពាក់​សម្រាប់​ក្មេង​​កើត​ជំងឺ​មហារីក

​ចំណាយ​ពេល​ ២ ឆ្នាំ​​ទុក​​​សក់​ឲ្យ​វែង​ដើម្បី​កាត់​បរិច្ចាគ​​ជា​សក់​ពាក់​សម្រាប់​ក្មេង​​កើត​ជំងឺ​មហារីក

​ចំណាយ​ពេល​ ២ ឆ្នាំ​​ទុក​​​សក់​ឲ្យ​វែង​ដើម្បី​កាត់​បរិច្ចាគ​​ជា​សក់​ពាក់​សម្រាប់​ក្មេង​​កើត​ជំងឺ​មហារីក

  • ​ចំណាយ​ពេល​ ២ ឆ្នាំ​​ទុក​​​សក់​ឲ្យ​វែង​ដើម្បី​កាត់​បរិច្ចាគ​​ជា​សក់​ពាក់​សម្រាប់​ក្មេង​​កើត​ជំងឺ​មហារីក已关闭评论
  • 7 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/10/02  Category:ចំនេះដឹង
Tags: