វះកាត់ ឬ ទេ? រូបថតតារាសាំងហ្គាពួរមុន និង ក្រោយពេលចូលសិល្បៈ

6 Videos


ការវះកាត់កែសម្ផស្សគឺជារឿងធម្មតាទៅហើយសម្រាប់តារាហូលីវូដនោះ តែមិនត្រឹមតារាហូលីវូដនោះទេ តារាសាំងហ្គាពួរក៏ដូចគ្នាដែរ ។ វាគ្មានអ្វីខុសច្បាប់ទេដែលសុខចិត្តចូលខ្លួនទៅក្រោមកាំបិតនោះព្រោះតែចង់ឲ្យខ្លួនស្អាត និង មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង ។ ខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីតារាសាំងហ្គាពួរ ១៣ រូប ដែលមើលទៅខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំង ពេលចូលសិល្បៈដំបូង និង ពេលបច្ចុប្បន្ន ហើយមូលហេតុគឺបណ្តាលមកពីការវះកាត់កែសម្ផស្សតែម្តង ។

១/ Joanne Peh ៖ គេសង្ស័យថា នាងធ្វើការពង្រីកដើមទ្រូង តែនាងមិនដែលសារភាពពីរឿងនេះទេ ។

វះកាត់ ឬ ទេ? រូបថតតារាសាំងហ្គាពួរមុន និង ក្រោយពេលចូលសិល្បៈ

២/ Felicia Chin ៖ នាងបានចេញមុខបដិសេធពីការធ្វើការវះកាត់នៅទីតាំងភ្នែក តែមើលទៅពិតជាប្លែកមែន ។

វះកាត់ ឬ ទេ? រូបថតតារាសាំងហ្គាពួរមុន និង ក្រោយពេលចូលសិល្បៈ

៣/ Fiona Xie ៖ នាងប្លែកយ៉ាងខ្លាំងពីពេលដែលចូលសិល្បៈដំបូង តែនាងមិនដែលនិយាយពីរឿងនេះឡើយ ។

វះកាត់ ឬ ទេ? រូបថតតារាសាំងហ្គាពួរមុន និង ក្រោយពេលចូលសិល្បៈ

៤/ Ann Kok ៖ មិនដឹងថា នាងធ្វើយ៉ាងណាទេ ស្របពេលដែលនាងអាយុកាន់តែច្រើន សម្រស់កាន់តែស្អាត ។

វះកាត់ ឬ ទេ? រូបថតតារាសាំងហ្គាពួរមុន និង ក្រោយពេលចូលសិល្បៈ

៥/ Wong Li-Lin ៖ មើលភ្នែកនាងធំជាងមុន តែនាងមិនចេញមុខនិយាយពីរឿងនេះឡើយ ។

វះកាត់ ឬ ទេ? រូបថតតារាសាំងហ្គាពួរមុន និង ក្រោយពេលចូលសិល្បៈ

៦/ Lee Teng ៖ លោក Lee បានសារភាពថា ខ្លួនពិតជាបានធ្វើការកែលើទីតាំងភ្នែកលោកពិតមែន ។

វះកាត់ ឬ ទេ? រូបថតតារាសាំងហ្គាពួរមុន និង ក្រោយពេលចូលសិល្បៈ

៧/ Dawn Yeoh ៖ មុខនាងបានប្រែរាងជាអក្សរ V តែនាងមិនដែលសារភាពពីរឿងនេះឡើយ ។

វះកាត់ ឬ ទេ? រូបថតតារាសាំងហ្គាពួរមុន និង ក្រោយពេលចូលសិល្បៈ

៨/ Kelly Poon ៖ នាងបានធ្វើការពង្រីកត្រង់បរិវេណភ្នែក ហើយនាងក៏សារភាពពីរឿងនេះដែរ ។

វះកាត់ ឬ ទេ? រូបថតតារាសាំងហ្គាពួរមុន និង ក្រោយពេលចូលសិល្បៈ

៩/ By2 ៖ កូនភ្លោះទាំងពីរបានធ្វើឲ្យសម្រស់ខ្លួនឯងកាន់តែស្អាតឡើងៗពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ តែពួកគេមិនបានចេញមុខបកស្រាយពីរឿងនេះទេ ។

វះកាត់ ឬ ទេ? រូបថតតារាសាំងហ្គាពួរមុន និង ក្រោយពេលចូលសិល្បៈ

១០/ Dawn Yang ៖ មើលទៅនាងពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់ ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ ហើយគ្រប់គ្នាជឿថា នាងពិតជាទទួលយកការកែសម្ផស្ស ។

វះកាត់ ឬ ទេ? រូបថតតារាសាំងហ្គាពួរមុន និង ក្រោយពេលចូលសិល្បៈ

១១ / Ang Chiew Ting ៖ នាងពិតជាស្រស់ស្អាតនាពេលនេះ ហើយនាងក៏បានសារភាពថា នាងបានកែសម្ផស្សផងដែរ ។

វះកាត់ ឬ ទេ? រូបថតតារាសាំងហ្គាពួរមុន និង ក្រោយពេលចូលសិល្បៈ

១២/ Rachel Kum ៖ នាងបានសារភាពថា នាងធ្លាប់បានធ្វើការវះកាត់ពង្រីកដើមទ្រូង និង ធ្វើការប៉ះប៉ូវលើបរិវេណមុខមាត់មួយចំនួនផងដែរ ។

វះកាត់ ឬ ទេ? រូបថតតារាសាំងហ្គាពួរមុន និង ក្រោយពេលចូលសិល្បៈ

១៣/ Peggy Heng ៖ នាងមិនបានភ័យខ្លាចអ្វីដែលនាងធ្លាប់បានធ្វើនោះទេ នាងថែមទាំងបង្ហោះរាល់ឯកសារដែលនាងធ្លាប់ទៅធ្វើការវះកាត់ទៅក្នុងប្រព័ន្ធអនឡាញទៀតផង ៕ ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ ម៉ាសសែរញ៉ូ)

វះកាត់ ឬ ទេ? រូបថតតារាសាំងហ្គាពួរមុន និង ក្រោយពេលចូលសិល្បៈ