បុរស«មុខមនុស្សក្រៅភព» សង្ឃឹមទទួលបានការវះកាត់វេជ្ជសាស្រ្តទម្រង់ផ្ទៃមុខត្រឡប់មកធម្មតាវិញ

លោក Xia Yuanhai អាយុ ៥៣ ឆ្នាំ រស់នៅក្នុងភូមិ Laotu ទីក្រុង Chongqing ភាកខាងត្បូងនៃប្រទេសចិន បានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាទទួលនូវអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចសឹងតែពុំហ៊ានយកភ្នែកមើល ព្រោះតែក្បាលរបស់គាត់រីកធំទ្រមីងៗ និងផ្ទៃមុខខូចទ្រង់ទ្រាយ ដែលមើលទៅហាក់ដូចជា «មនុស្សក្រៅភព» អីចឹង ។

រូបរាងរបស់ Xia គឺមានលក្ខណៈធម្មតា នៅពេលគាត់ស្ថិតក្នុងវ័យជំទង់ ។ ប៉ុន្តែ ក្រោយមក ក្បាល និងផ្ទៃមុខរបស់គាត់ បានវិវត្តន៍ខុសប្លែកធម្មតា, នេះបើយោងតាមបងប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះ Xia Yuanchang អាយុ ៦៦ ឆ្នាំ ។

Loading...

លោក Yuanchang បន្តថា ដោយសារភាពរីកធំនៃក្បាលរបស់គាត់មានការវិវត្តន៍យឺតៗ ហើយស្ថានភាពគ្រួសាររបស់គាត់ទីទាល់ក្រ, ដូច្នេះហើយ Xia ពុំទទួលការចាប់អារម្មណ៍ធំដុំពីគ្រួសាររបស់គាត់នោះទេ ហើយក៏ពុំទទួលបានការព្យាបាលតាមផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តណាមួយនោះដែរ ។

ប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមក, ជំងឺចម្លែកនេះបានធ្វើឲ្យទម្រង់ផ្ទៃមុខ, ឆ្មេញរបស់ Xia ខូចទ្រង់ទ្រាយ និងត្រចៀកសឹងតែស្តាប់លែងឮ ។ ឥលូវនេះ Xia កំពុងស្វែងរក និងសង្ឃឹមថានឹងអាចមានការព្យាបាលវេជ្ជសាស្រ្ត ជួយវះកាត់ផ្ទៃមុខរបស់គាត់ឲ្យត្រលប់មកភាពធម្មតាវិញ ៕

បុរស«មុខមនុស្សក្រៅភព» សង្ឃឹមទទួលបានការវះកាត់វេជ្ជសាស្រ្តទម្រង់ផ្ទៃមុខត្រឡប់មកធម្មតាវិញ

បុរស«មុខមនុស្សក្រៅភព» សង្ឃឹមទទួលបានការវះកាត់វេជ្ជសាស្រ្តទម្រង់ផ្ទៃមុខត្រឡប់មកធម្មតាវិញ

បុរស«មុខមនុស្សក្រៅភព» សង្ឃឹមទទួលបានការវះកាត់វេជ្ជសាស្រ្តទម្រង់ផ្ទៃមុខត្រឡប់មកធម្មតាវិញ

បុរស«មុខមនុស្សក្រៅភព» សង្ឃឹមទទួលបានការវះកាត់វេជ្ជសាស្រ្តទម្រង់ផ្ទៃមុខត្រឡប់មកធម្មតាវិញ

បុរស«មុខមនុស្សក្រៅភព» សង្ឃឹមទទួលបានការវះកាត់វេជ្ជសាស្រ្តទម្រង់ផ្ទៃមុខត្រឡប់មកធម្មតាវិញ

បុរស«មុខមនុស្សក្រៅភព» សង្ឃឹមទទួលបានការវះកាត់វេជ្ជសាស្រ្តទម្រង់ផ្ទៃមុខត្រឡប់មកធម្មតាវិញ

បុរស«មុខមនុស្សក្រៅភព» សង្ឃឹមទទួលបានការវះកាត់វេជ្ជសាស្រ្តទម្រង់ផ្ទៃមុខត្រឡប់មកធម្មតាវិញ

បុរស«មុខមនុស្សក្រៅភព» សង្ឃឹមទទួលបានការវះកាត់វេជ្ជសាស្រ្តទម្រង់ផ្ទៃមុខត្រឡប់មកធម្មតាវិញ

បុរស«មុខមនុស្សក្រៅភព» សង្ឃឹមទទួលបានការវះកាត់វេជ្ជសាស្រ្តទម្រង់ផ្ទៃមុខត្រឡប់មកធម្មតាវិញ

បុរស«មុខមនុស្សក្រៅភព» សង្ឃឹមទទួលបានការវះកាត់វេជ្ជសាស្រ្តទម្រង់ផ្ទៃមុខត្រឡប់មកធម្មតាវិញ

បុរស«មុខមនុស្សក្រៅភព» សង្ឃឹមទទួលបានការវះកាត់វេជ្ជសាស្រ្តទម្រង់ផ្ទៃមុខត្រឡប់មកធម្មតាវិញ

បុរស«មុខមនុស្សក្រៅភព» សង្ឃឹមទទួលបានការវះកាត់វេជ្ជសាស្រ្តទម្រង់ផ្ទៃមុខត្រឡប់មកធម្មតាវិញ

បុរស«មុខមនុស្សក្រៅភព» សង្ឃឹមទទួលបានការវះកាត់វេជ្ជសាស្រ្តទម្រង់ផ្ទៃមុខត្រឡប់មកធម្មតាវិញ

បុរស«មុខមនុស្សក្រៅភព» សង្ឃឹមទទួលបានការវះកាត់វេជ្ជសាស្រ្តទម្រង់ផ្ទៃមុខត្រឡប់មកធម្មតាវិញ

បុរស«មុខមនុស្សក្រៅភព» សង្ឃឹមទទួលបានការវះកាត់វេជ្ជសាស្រ្តទម្រង់ផ្ទៃមុខត្រឡប់មកធម្មតាវិញ

បុរស«មុខមនុស្សក្រៅភព» សង្ឃឹមទទួលបានការវះកាត់វេជ្ជសាស្រ្តទម្រង់ផ្ទៃមុខត្រឡប់មកធម្មតាវិញ

បុរស«មុខមនុស្សក្រៅភព» សង្ឃឹមទទួលបានការវះកាត់វេជ្ជសាស្រ្តទម្រង់ផ្ទៃមុខត្រឡប់មកធម្មតាវិញ

បុរស«មុខមនុស្សក្រៅភព» សង្ឃឹមទទួលបានការវះកាត់វេជ្ជសាស្រ្តទម្រង់ផ្ទៃមុខត្រឡប់មកធម្មតាវិញ

បុរស«មុខមនុស្សក្រៅភព» សង្ឃឹមទទួលបានការវះកាត់វេជ្ជសាស្រ្តទម្រង់ផ្ទៃមុខត្រឡប់មកធម្មតាវិញ

  • បុរស«មុខមនុស្សក្រៅភព» សង្ឃឹមទទួលបានការវះកាត់វេជ្ជសាស្រ្តទម្រង់ផ្ទៃមុខត្រឡប់មកធម្មតាវិញ已关闭评论
  • 37 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/10/02  Category:ប្លែកៗ